Huvigruppide tagasiside

Väljavõtteid kursusel osalejate tagasisidest:

  • "Arusaadavad konspektid, kaasaegsed koolitusruumid ja õppevahendid. Koolituse ülesehitus oli mugav, praktika osa huvitav ja kasulik."
  • "Koolitus oli loogiliselt üles ehitatud, koolitajad praktilise kogemusega, kompetentsed ja oskavad väga hästi seletada."
  • "Väga informatiivne loeng, huvitavad näited elust. Väga põnev oli õppida/proovida tervisenäitajate mõõtmist."
  • "Koolitus võiks olla pikem, et rohkem ergonoomilisi töövõtteid harjutada või sagedamini koolitusel osaleda. Koolitaja suutis ühemõtteliselt ja selgelt vajaliku edasi anda, olles seejuures rahulik ja rõõmsameelne."
  • "Koolitus oli väga hea, aga kuna tempo oli päris kiire, siis vajab teema põhjalikumat süvenemist." 
Tagasiside esitamise vorm

Täiendkoolituste tagasiside vorm