Skip to main content

Huvigruppide tagasiside

Väljavõtteid kursusel osalejate tagasisidest:

 • "Arusaadavad konspektid, kaasaegsed koolitusruumid ja õppevahendid. Koolituse ülesehitus oli mugav, praktika osa huvitav ja kasulik."
 • "Koolitus oli loogiliselt üles ehitatud, koolitajad praktilise kogemusega, kompetentsed ja oskavad väga hästi seletada."
 • "Väga informatiivne loeng, huvitavad näited elust. Väga põnev oli õppida/proovida tervisenäitajate mõõtmist."
 • "Koolitus võiks olla pikem, et rohkem ergonoomilisi töövõtteid harjutada või sagedamini koolitusel osaleda. Koolitaja suutis ühemõtteliselt ja selgelt vajaliku edasi anda, olles seejuures rahulik ja rõõmsameelne."
 • "Koolitus oli väga hea, aga kuna tempo oli päris kiire, siis vajab teema põhjalikumat süvenemist." 

Tagasiside küsimustik täienduskoolitusel osalejatele

Tagasiside küsimustik koolitajatele

  Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli elukestva õppe keskus tänab, et osalesite meil täienduskoolituse läbiviijana ja palume Teil täita alljärgnev tagasiside küsimustik täienduskoolituste paremaks korraldamiseks.

  Vali õige vastusevariant:
  Kuidas Teile tehti pakkumine tulla Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli täienduskoolituse kursust läbi viima?
  Tee valik:
  Kas olite kõrgkoolis koolitaja esimest korda?
  Tee valik:
  Kas informatsioon kursuse toimumise aja ja sisu kohta oli piisav?
  Palun hinnake viiepallisüsteemis:
  Kas informatsioon kursuse toimumise aja ja sisu kohta oli kiire?
  Palun hinnake viiepallisüsteemis:
  Kas töötingimused ja -vahendid kursuse läbiviimiseks olid asjakohased ja piisavad?
  Palun hinnake viiepallisüsteemis:
  Kuidas olete rahul kõrgkooli poolse abi ja toetamisega kursuse ajal?
  Palun hinnake viiepallisüsteemis:
  Kas saite eelnevalt piisavalt infot osalejate tausta kohta?
  Palun hinnake viiepallisüsteemis:
  Kas õpiväljundeid tuli kursuse jooksul muuta?
  Tee valik:

Soovin osaleda Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis täienduskoolituse läbiviijana

  Information message

  Ankeedi täitnud inimestega võetakse ühendust ja andmeid ei edastata kolmandatele isikutele.