Skip to main content

Tagasiside küsimustik koolitajale

Tagasiside küsimustik koolitajatele

  Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli elukestva õppe keskus tänab, et osalesite meil täienduskoolituse läbiviijana ja palume Teil täita alljärgnev tagasiside küsimustik täienduskoolituste paremaks korraldamiseks.

  Vali õige vastusevariant:
  Kuidas Teile tehti pakkumine tulla Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli täienduskoolituse kursust läbi viima?
  Tee valik:
  Kas olite kõrgkoolis koolitaja esimest korda?
  Tee valik:
  Kas informatsioon kursuse toimumise aja ja sisu kohta oli piisav?
  Palun hinnake viiepallisüsteemis:
  Kas informatsioon kursuse toimumise aja ja sisu kohta oli kiire?
  Palun hinnake viiepallisüsteemis:
  Kas töötingimused ja -vahendid kursuse läbiviimiseks olid asjakohased ja piisavad?
  Palun hinnake viiepallisüsteemis:
  Kuidas olete rahul kõrgkooli poolse abi ja toetamisega kursuse ajal?
  Palun hinnake viiepallisüsteemis:
  Kas saite eelnevalt piisavalt infot osalejate tausta kohta?
  Palun hinnake viiepallisüsteemis:
  Kas õpiväljundeid tuli kursuse jooksul muuta?
  Tee valik: