Skip to main content

Esmaabi

Esmaabi

Eesmärk: Anda teadmisi ja oskusi inimestele, kuidas osutada esmaabi õnnetusjuhtumite ja eluohtlike haigusseisundite korral.

Sihtrühm: kõik inimesed, kes on huvitatud esmaabist ja elustamisest

Koolitajad: Mirge Orasmaa, RN, MSc

Maht: 16 tundi

Õpiväljundid:

oskab tagada ohutust kannatanu seisundi hindamisel;

oskab anda esmaabi teadvuseta ja šokiseisundis kannatanule

oskab elustada imikut, last ja täiskasvanut;

oskab anda esmaabi luumurdude korral;

oskab käsitleda haavu ja verejookse;

oskab anda esmaabi mürgistuste ja söövituste korral;

oskab anda esmaabi põletuste ja külmakahjustuste korral;

oskab kokku panna ja kasutada esmaabi apteeki.

Kursuse hind: 65 eurot

Toimumise aeg: 13-14. mai 2015

Toimumise koht: Lehe 12, Kohtla - Järve

NB! Koolitus vastab mootorsõidukijuhi esmaabikoolituse nõuetele. Praktiline õpe toimub kõrgkooli simulatasioonikeskuses.