Riigikeele oskuse nõuded ja hindamise kord (alates 2018/19. õppeaastast immatrikuleeritud õppuritele)

Riigikeele oskuse nõuded ja hindamise kord (alates 2018/19. õppeaastast immatrikuleeritud õppuritele)