Skip to main content

Eesti ja inglise keele toe pakkumine Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppuritele üliõpilas-/õpilastööde kirjutamisel

Esita oma küsimus e-posti teel keeletugi@ttk.ee ja kõrgkooli spetsialistid vastavad Sulle tööpäeviti hiljemalt 48 tunni jooksul! Ole valmis vastama täpsustavatele küsimustele!
 
NB! Keeleline tugi ei hõlma tekstide tõlkimist ja eesti- ning ingliskeelset toimetamist!
 
Ootame küsimusi järgmistel teemadel:
Inglise keel:
1. termini tõlke sobivus;
2. väljendi tõlke sobivus;
3. grammatika kasutamine lauses.
 
Eesti keel:
1. kirjavahemärkide kasutamine;
2. lausete sõnastamine;
3. teaduskeele kasutamine;
4. sõnade kokku- ja lahkukirjutamine;
5. kantseliidi vältimine.
 
Keeletugi on kõrgkooli õppuritele tasuta!
 
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
elukestva õppe keskuse spetsialistid
Siret Piirsalu
Elle Sõrmus
Kateriina Rannula
Õie Tähtla