Skip to main content

Õppekava

Erakorralise meditsiini tehnik (kandideerimise eelduseks vähemalt keskharidus)
Nominaalne õppeaeg: 1 aasta (60 EKAP)
Õppekeel: eesti keel
Õpe toimub Tallinnas.
Õppetöö toimub üle nädala.

Erakorralise meditsiini tehnik on spetsialist, kelle tegevuse eesmärgiks on osutada abi õnnetustes vigastatule ja/või erakorralist meditsiiniabi vajavale patsiendile.

Õppeaeg erakorralise meditsiini tehniku kutseõppes on üks aasta. Ühe aasta jooksul omandab õpilane teadmised erakorralises meditsiinis kasutatavate ravimite omadustest, ravimvormidest ning manustamisviisidest. Ta oskab kasutada erakorralises meditsiinis kasutatavat aparatuuri ja varustust, valdab kannatanu transpordi ja liigutamise tehnikaid.
Kutseõppe lõpetanu on valmisolek töötada erinevates ettearvamatutes olukordades nii meeskonnas, kui iseseisvalt, nii puhkepäevadel, riiklikel pühadel, samuti öisel ajal.
Erakorralise meditsiini tehniku õppekava pöörab tähelepanu heale suhtlemisoskusele, vastutus-, koostöö- ja empaatiavõime kujundamisele.

  • Õppetöö toimub üle nädala, praktikat saab sooritada „tööl õppimise“ printsiibi alusel, ehk paindliku ajagraafiku alusel ja oma töökohas.
  • Projektide raames on võimalik praktiseerida ka väljaspool Eestit.
  • Õppijatel on võimalik heade õpitulemuste korral taotleda õppetoetust, väljaspool Tallinnat elavatel õppijatel sõidukompensatsiooni.
  • Koolil on üliõpilaskodu.
  • Vajadusel tagatakse õpilastele täiendav eesti keele õpe.

Erakorralise meditsiini tehniku kutseoskuste ja teadmistega ametikohad on kiirabides, päästeteenistuses, turvateenistuses, kaitsejõududes ja haiglate erakorralise meditsiini osakondades. Lisaks on erakorralise meditsiini tehniku kutset omava isiku oskused ja teadmised rakendatavad ka vetelpäästes, politseiteenistustes, kaugsõidulaevadel.

Erakorralise meditsiini tehniku õppekava alates 2023/2024. õa vastuvõtust

135757 Erakorralise meditsiini tehniku õppekava alates 2023
Erakorralise meditsiini tehniku rakenduskava (statsionaarne õpe - koolipõhine õpe, alates 2023 sügis)
Erakorralise meditsiini tehniku vastavustabel (alates 2023 sügis)
Erakorralise meditsiini tehniku kutseharidusstandardi võrdlustabel (alates 2023 sügis)
 

Erakorralise meditsiini tehniku õppekava vastuvõtt 2020-2022

135757 Erakorralise meditsiini tehniku õppekava alates 2019
Erakorralise meditsiini tehniku õppekava 135757 rakenduskava (statsionaarne õpe - koolipõhine õpe, alates 2019 sügis)
Erakorralise meditsiini tehniku õppekava 135757 rakenduskava (SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla) (statsionaarne õpe - töökohapõhine õpe, alates 2020 kevad)
Erakorralise meditsiini tehniku õppekava 135757 vastavustabel (alates 2019 sügis)

Erakorralise meditsiini tehniku õppekava vastuvõtt 2015-2019

135757 Erakorralise meditsiini tehniku õppekava alates 2014
Erakorralise meditsiini tehniku õppekava 135757 rakenduskava (statsionaarne õpe - koolipõhine õpe, alates 2014)
Erakorralise meditsiini tehniku õppekava 135757 rakenduskava (Tallinna Kiirabi) (statsionaarne õpe - töökohapõhine õpe, alates 2019)
Erakorralise meditsiini tehniku õppekava 135757 vastavustabel (alates 2014)