Skip to main content

Töökohapõhine õpe

TÖÖKOHAPÕHINE ÕPE = ÕPIPOISIÕPE
Õpi ja tööta koos meistritega!

Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis on töökohapõhises õppes võimalik õppida kõigil kutseõppe õppekavadel:

Mis see on?

 • Kutseõppe õppevorm, mis toimub kõrgkooli, õpilase ja ettevõtte koostöös.
 • Õpilane läbib 1/3 õppest kõrgkoolis ja 2/3 õppest ettevõttes.
 • Õppe käigus õpitakse selgeks konkreetne amet, töötades oma ala meistrite juhendamisel ettevõttes.

Kellele sobib?

 • Noorele esimese eriala omandamiseks.
 • Täiskasvanule ümberõppeks ja uue eriala omandamiseks.
 • Töötajale erialaste teadmiste ja oskuste täiendamiseks ning kvalifikatsiooni tõstmiseks.

Kuidas toimub?

 • Õppe aluseks on õppekava, mis on valminud kutseõppeasutuse ja ettevõtte koostöös.
 • Õppe läbiviimiseks sõlmivad kõrgkool, õpilane ja ettevõte kolmepoolse praktikalepingu.
 • Õpilasel on kaks juhendajat – üks kõrgkoolis ja teine ettevõttes. Töökohapoolne juhendaja on kogenud praktik, kes toetab õppijat kutsetöös vajalike oskuste omandamisel.
 • Õppija täidab ettevõttes juhendaja käe all erinevaid tööülesandeid. Sellele lisandub teoreetilisem õppetöö kõrgkoolis.
 • Ettevõte maksab õpilasele palka, mis ei tohi olla väiksem riiklikust miinimumpalgast. Kui õpilase ja ettevõtte vahel on juba kehtiv tööleping, siis lisatasu õppimise eest ei maksta.
 • Õppe läbimisel saab õpilane kõrgkooli lõputunnistuse ja kutseeksami sooritamisel ka  kutsetunnistuse.

Mis on eelised?
Esimese ameti omandajale

 • Kõige praktilisem õppevorm: vajalikud oskused omandatakse igapäevase praktilise töö käigus.
 • Õpingud tagavad tööturul hinnatud töökogemuse.
 • Sobivuse korral saab pärast õpinguid jääda tööle praktikaettevõttesse.
 • Ettevõttes tehtud töö eest makstakse tasu.

End täiendada soovivale töötajale

 • Võimalus täiendada oma praktilisi oskusi ja teoreetilisi teadmisi.
 • Võimalus töötamise kõrvalt tõsta erialast kvalifikatsiooni ja saada kutsetunnistus.

Millised on toetused?
Õpilasel on õigus saada toetusi samadel tingimustel teiste kutseõppe õpilastega:

 • Heade õppetulemuste korral võib õpilane taotleda alates õpingute teisest semestrist põhitoetust - 60 eurot kuus.
 • Õpilasele hüvitatakse kodu ja kõrgkooli vahelised ühistranspordikulud (v.a asulasisene transport).

Oled huvitatud ja tahad rohkem teada? Vaata https://harno.ee/kutse-ja-korghariduse-arendamine.

Kas teadsid, et töökohapõhises õppes:

 • õpib juba praegu enam kui 875 õpilast
 • osaleb 23 kooli koostöös üle 80 ettevõttega
 • saab õppida 53 erineval õppekaval
 • ​soovib Eesti riik koolitada 8000 õpilast aastaks 2020
     
 
Lisainfo ja küsimuste korral pöörduge:
 • Contact image

  Piret Tamme

  Kutseõppe osakonna juhataja, elukestva õppe keskuse õppejõud-juhtivlektor

  • piret.tamme@ttk.ee
  • 6 711 729
  • 108