Skip to main content

Hooldustöötaja

 

HOOLDUSTÖÖTAJA (õppekava) tase 4

Hooldustöötaja on erialase ettevalmistusega töötaja, kes on omandanud tööks vajalikud teadmised ja oskused abivajaja hooldamiseks, juhendamiseks ning rehabilitatsiooniks vastava plaani (nt rehabilitatsiooniplaan, hooldusplaan vm) alusel.
Hooldustöötaja on hoolekande- ja tervishoiuvaldkonna töötaja. Tema töö eesmärk on toetada ja abistada abivajajat väärika elu korraldamisel ja võimalikult kõrge elukvaliteedi saavutamisel. Ta hoolitseb abivajaja füüsiliste, sotsiaalsete ja psüühiliste vajaduste rahuldamise eest, juhendab ja toetab teda.
4. taseme hooldustöötaja töötab erineva ea ja kultuuritaustaga inimestega, kes oma elusituatsiooni tõttu või muul põhjusel vajavad abi, hooldust, juhendamist või tuge.
Ta lähtub oma töös abivajajast kui tervikust ja tema vajadustest, jõuvarudest, toimetulekuvõimest ning tõekspidamistest iseseisvuse toetamisel. Hooldustöötaja järgib inimõigusi, kutse-eetikat ja võrdse kohtlemise põhimõtteid.
Ta teeb koostööd ja suhtleb abivajaja, tema lähedaste, sugulaste ja teiste võrgustiku töötajatega. Hooldustöötaja töös on oluline pidev enesetäiendamine ja elukestev õpe.
 

Kuidas toimub õppetöö?

1. Töökohapõhises õppevormis (1/3 auditoorset õpet toimub koolis ja 2/3 õppest töökohal, töökoha poolse juhendaja suunamisel). TALLINNAS ja KUKRUSEL

 Nominaalne õppeaeg on 2 aastat. Auditoorne õpe toimub 3-4 päeval kuus, näiteks kolmapäevast reedeni.

2. Koolipõhine õppevorm TALLINNAS ja KUKRUSEL

Nominaalne õppeaeg on 2 aastat. Auditoorne õpe toimub üle nädala (10 päeva kuus).

 

Eeldused kandideerimiseks

Keskharidus

*Põhiharidus (ainult tööandja soovituskirjaga)

 

Kellena ja kus saab töötada?

Hooldustöötaja saab töötada haiglas, hooldekodus, hooldust vajava inimese kodus (koduhooldus). Hooldustöötaja tase 4. kutsega inimesel on pädevus töötada laste, eakate ja erivajadustega inimestega.

 

Mõned näited kuhu minna edasi õppima

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool - õde

 

 

 

Vastuvõtu tingimused ja kord

 


  • Õppijatel on võimalik heade õpitulemuste korral taotleda õppetoetust
  • Koolil on üliõpilaskodu.ja väljaspool Tallinna elavatel õppijatel on võimalik taotleda sõidukompensatsiooni.
  • Vajadusel tagatakse õpilastele täiendav eesti keele õpe.

Sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik taotleda tasemeõppes osalemise toetust. Rohkem infot tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehelt.