Skip to main content

Hooldustöötaja

HOOLDUSTÖÖTAJA, tase 4 (õppekava)

Nominaalne õppeaeg: 2 aastat (120 EKAP)
Õppekeel: eesti keel (Tallinnas, Kohtla-Järvel), vene keel (Kohtla-Järvel)
Õppetöö toimub Tallinnas ja Kohtla-Järvel   

Hooldustöötaja on erialase ettevalmistusega töötaja, kes on omandanud tööks vajalikud teadmised ja oskused abivajaja hooldamiseks, juhendamiseks ning rehabilitatsiooniks vastava plaani (nt rehabilitatsiooniplaan, hooldusplaan vm) alusel. 
Hooldustöötaja on hoolekande- ja tervishoiuvaldkonna töötaja. Tema töö eesmärk on toetada ja abistada abivajajat väärika elu korraldamisel ja võimalikult kõrge elukvaliteedi saavutamisel. Ta hoolitseb abivajaja füüsiliste, sotsiaalsete ja psüühiliste vajaduste rahuldamise eest, juhendab ja toetab teda. 
4. taseme hooldustöötaja töötab erineva ea ja kultuuritaustaga inimestega, kes oma elusituatsiooni tõttu või muul põhjusel vajavad abi, hooldust, juhendamist või tuge. 
Ta lähtub oma töös abivajajast kui tervikust ja tema vajadustest, jõuvarudest, toimetulekuvõimest ning tõekspidamistest iseseisvuse toetamisel. Hooldustöötaja järgib inimõigusi, kutse-eetikat ja võrdse kohtlemise põhimõtteid. 
Ta teeb koostööd ja suhtleb abivajaja, tema lähedaste, sugulaste ja teiste võrgustiku töötajatega. Hooldustöötaja töös on oluline pidev enesetäiendamine ja elukestev õpe. Hooldustöötaja õppekava õpilastel on võimalik õpingute jooksul sooritada praktikat välismaal.

Kuidas toimub õppetöö?

1. Töökohapõhises õppevormis - 1/3 auditoorset õpet toimub koolis ja 2/3 õppest töökohal töökohapoolse juhendaja suunamisel. Auditoorne õpe toimub kolmel päeval kuus, esmaspäevast kolmapäevani või kolmapäevast reedeni. Õppetöö toimub Tallinnas ja Kohtla-Järvel.

2. Koolipõhises õppevormis - auditoorne õpe toimub kuni kümnel päeval kuus. Õppetöö toimub Tallinnas ja Kohtla-Järvel. 

Eeldused kandideerimiseks

Keskharidus

Põhiharidus* (ainult tööandja soovituskirjaga) 

Kellena ja kus saab töötada?

Hooldustöötaja saab töötada haiglas, hooldekodus, hooldust vajava inimese kodus (koduhooldus). Hooldustöötaja tase 4 kutsega inimesel on pädevus töötada laste, eakate ja erivajadustega inimestega. 

Mõned näited, kuhu minna edasi õppima

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool - õde.

Vastuvõtutingimused ja kord


  • Õppijatel on võimalik heade õpitulemuste korral taotleda õppetoetust
  • Koolil on üliõpilaskodu.ja väljaspool Tallinna elavatel õppijatel on võimalik taotleda sõidukompensatsiooni.
  • Vajadusel tagatakse õpilastele täiendav eesti keele õpe.

Sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik taotleda tasemeõppes osalemise toetust. Rohkem infot tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehelt.