Skip to main content

Õppekava

Hooldustöötaja õpe põhi- ja keskhariduse baasil

Nominaalne õppeaeg: 2 aastat (120 EKAP)

Õppekeel: eesti keel (Tallinnas), vene keel (Kohtla-Järvel)
Õpe toimub Tallinnas ja Kohtla-Järvel   

Hooldustöötaja on erialase ettevalmistusega töötaja, kes on omandanud tööks vajalikud teadmised ja oskused abivajaja hooldamiseks, juhendamiseks ja rehabilitatsiooniks. Hooldustöötaja on hoolekande- ja tervishoiuvaldkonna  töötaja, kelle töö eesmärk on abistada abivajajat tervisekahjustuste, funktsionaalsete häirete ja rehabilitatsiooni korral. Hooldustöötaja töötab erineva ea ja kultuuritaustaga inimestega, kes oma elusituatsiooni tõttu või muul põhjusel vajavad abi, hooldust või tuge.  Hooldustöötaja õppekavale on võimalik kandideerida põhi- ja keskhariduse baasil, põhiharidusega kandideerijal on kohustuslik esitada tööandja soovituskiri. Õppetöö toimub Tallinnas ja Kohtla- Järvel. Lõpetamise eelduseks on edukalt sooritatud õppekavas ettenähtud eksamid, arvestused, praktikad ja lõpueksam. Praktikat on võimalik sooritada erinevates tervishoiu-ja sotsiaalhoolekande teenuseid osutavates asutustes paindliku praktikagraafiku alusel ning vahetusõpilasena projektide raames väljaspool Eestit. Hooldustöötaja koolituse läbinu võib töötada kõigis tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande valdkondades Eestis.

Õppeaeg hooldustöötaja kutseõppes on kaks aastat, mille jooksul omandatakse põhiteadmised vastavalt kutsekvalifikatsioonist tulenevatele nõuetele ning kooli lõpetanu saab kutseõppe läbimist tõendava tunnistuse.
 

  • Õppetöö toimub sessiooniti (kümme päeva kuus), praktikat saab sooritada „tööl õppimise“ printsiibi alusel, ehk paindliku ajagraafiku alusel ja oma töökohas.
  • Projektide raames on võimalik praktiseerida ka väljaspool Eestit.
  • Õppijatel on võimalik heade õpitulemuste korral taotleda õppetoetust, väljaspool Tallinna elavatel õppijatel sõidukompensatsiooni.
  • Koolil on üliõpilaskodu.
  • Vajadusel tagatakse õpilastele täiendav eesti keele õpe.
  • 2015/2016 õppeaastal toimub töökohapõhine vastuvõtt ka SA Rapla Haiglas

Hooldustöötaja alates 2021

135737 HO Hooldustöötaja õppekava alates 2021
135737 HO Hooldustöötaja moodulite rakenduskava alates 2021 (statsionaarne õpe - koolipõhine õpe)

135737 HO Hooldustöötaja moodulite rakenduskava alates 2023 (statsionaarne õpe - koolipõhine õpe)
135737 HO Hooldustöötaja moodulite rakenduskava alates 2023 (statsionaarne õpe - töökohapõhine õpe) 

Hooldustöötaja alates 2015

135737 Hooldustöötaja õppekava alates 2015
Hooldustöötaja õppekava 135737 vastavustabel
Hooldustöötaja õppekava 135737 rakenduskava (statsionaarne õpe - koolipõhine õpe)

Rakenduskavad (statsionaarne õpe - töökohapõhine õpe) vastuvõtt 2016-2017

Hooldustöötaja (ITK) rakenduskava jaanuar 2016 (statsionaarne õpe - töökohapõhine õpe)
Hooldustöötaja (Keila) rakenduskava oktoober 2016 (statsionaarne õpe - töökohapõhine õpe)
Hooldustöötaja (Koeru) rakenduskava oktoober 2016 (statsionaarne õpe - töökohapõhine õpe)
Hooldustöötaja (SA Ida-Viru Keskhaigla, SA Jõhvi Haigla, SA Alutaguse Hoolekeskuse, AS Viru Haigla) rakenduskava jaanuar 2017 (statsionaarne õpe - töökohapõhine õpe)
Hooldustöötaja (Iru) rakenduskava aprill 2017 (statsionaarne õpe - töökohapõhine õpe)
Hooldustöötaja (Kilingi-Nõmme) rakenduskava aprill 2017 (statsionaarne õpe - töökohapõhine õpe)
Hooldustöötaja (PERH) rakenduskava oktoober 2017 (statsionaarne õpe - töökohapõhine õpe)
Hooldustöötaja (Rapla) rakenduskava oktoober 2017 (statsionaarne õpe - töökohapõhine õpe)

Rakenduskavad (statsionaarne õpe - töökohapõhine õpe) vastuvõtt 2018

Hooldustöötaja (PERH) rakenduskava jaanuar 2018 (statsionaarne õpe - töökohapõhine õpe)
Hooldustöötaja (Keila) rakenduskava jaanuar 2018 (statsionaarne õpe - töökohapõhine õpe)
Hooldustöötaja (Sillamäe) rakenduskava jaanuar 2018 (statsionaarne õpe - töökohapõhine õpe)
Hooldustöötaja (Märjamaa) rakenduskava jaanuar 2018 (statsionaarne õpe - töökohapõhine õpe)
Hooldustöötaja (ITK, LTK, Iru) rakenduskava aprill 2018 (statsionaarne õpe - töökohapõhine õpe)
Hooldustöötaja (Vändra alevi Hoolekandekeskuse, SA Vändra Tervisekeskuse, MTÜ Halinga Turvakodu, Tootsi Hooldekodu) rakenduskava oktoober 2018 (statsionaarne õpe - töökohapõhine õpe)
Hooldustöötaja (SA Narva-Jõesuu Hooldekodu, SA Kirde Kohalik Haigla) rakenduskava oktoober 2018 (statsionaarne õpe - töökohapõhine õpe)

Rakenduskavad (statsionaarne õpe - töökohapõhine õpe) vastuvõtt 2019

Hooldustöötaja (Narva Sotsiaaltöökeskus) rakenduskava veebruar 2019 (statsionaarne õpe - töökohapõhine õpe)
Hooldustöötaja (Kursana Eesti OÜ Merivälja Pansion, Kallavere Haigla AS, Iru Hooldekodu, Ida-Tallinna Keskhaigla AS) rakenduskava oktoober 2019 (statsionaarne õpe - töökohapõhine õpe)

Rakenduskavad (statsionaarne õpe - töökohapõhine õpe) vastuvõtt 2020

Hooldustöötaja (AS Ida-Tallinna Keskhaigla, Põhja-Eesti Regionaalhaigla SA, Tallinna Lasteaed Õunake, Iru Hooldekodu, Mustamäe Päevakeskus, Viru Haigla AS (Viimsi Pihlakodu, Nõmme Pihlakodu), SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus, Kristiine Tegevuskeskus) rakenduskava august 2020 (statsionaarne õpe - töökohapõhine õpe)

Hooldustöötaja (Hageri Hooldekodu, Rapla Hooldekeskus, Balti Sotsiaalteenused OÜ (Kehtna ja Järvakandi Hooldekodu), Raplamaa Haigla, AS Ida-Tallinna Keskhaigla, Tabasalu Pihlakodu) rakenduskava november 2020 (statsionaarne õpe - töökohapõhine õpe)

Hooldustöötaja (SA Narva-Haigla) rakenduskava november 2020 (statsionaarne õpe - töökohapõhine õpe)

Rakenduskavad (statsionaarne õpe - töökohapõhine õpe) vastuvõtt 2021

Hooldustöötaja (Põhja-Eesti Regionaalhaigla SA) rakenduskava jaanuar 2021 (statsionaarne õpe - töökohapõhine õpe)
Hooldustöötaja (Põhja-Eesti Regionaalhaigla SA) rakenduskava oktoober 2021 (statsionaarne õpe - töökohapõhine õpe)

Hooldustöötaja alates 2014

135737 Hooldustöötaja õppekava alates 2014
Hooldustöötaja õppekava 135737 vastavustabel
Hooldustöötaja õppekava 135737 rakenduskava (statsionaarne õpe - koolipõhine õpe)
Hooldustöötaja õppekava 135737 rakenduskava (Rapla) august 2015  (statsionaarne õpe - töökohapõhine õpe)