Skip to main content

Erakorralise meditsiini tehnik

ERAKORRALISE MEDITSIINI TEHNIK (õppekava)

Nominaalne õppeaeg: 1 aasta (60 EKAP-it, millest 22 EKAP-it on praktika)
Õppekeel: eesti keel
Õppetöö toimub Tallinnas

Erakorralise meditsiini tehnik on erakorralise meditsiini spetsialist (kutseõpe tase 4), kelle tegevuse eesmärgiks on patsientidele osutada erakorralist meditsiinilist abi ja olla suursündmuste lahendamise meeskondades. 
Aasta jooksul omandab õpilane teadmised erakorralises meditsiinis kasutatavate ravimite omadustest, ravimvormidest ning manustamisviisidest. Oskab kasutada erakorralises meditsiinis kasutatavat aparatuuri ja varustust, valdab kannatanu transpordi ja liigutamise tehnikaid, oskab anda esmast ja edasijõudnud abi ja elustada. 
On valmis koostöös teiste ametkondadega lahendama suursündmusi, kus oskab teostada kannatanute triaaži, teab sidepidamisviise. 
Kutseõppe lõpetanul on valmisolek töötada erinevates olukordades nii meeskonnas, kui iseseisvalt, nii puhkepäevadel kui ka öisel ajal. Erakorralise meditsiini tehniku õppekava pöörab tähelepanu heale suhtlemisoskusele, vastutus-, koostöö- ja empaatiavõime kujundamisele. 

Kuidas toimub õppetöö?

Koolipõhises õppevormis - auditoorne õpe toimub üle nädala. Vahepealsetel nädalatel toimub iseseisev õpe ning e-õpe. NB! Sügissemestril tuleb arvestada, et valikainete tõttu ei pruugi õppetöö toimuda üle nädala, vaid igal nädalal.

Eeldused kandideerimiseks

Keskharidus, hea vaimne ja füüsiline tervis.

Kellena ja kus saab töötada?

Kooli lõpetanud isik saab eluaegse kutse, mis registreeritakse kutseregistrisse.
Erakorralise meditsiini tehniku kutsega ametikohad on kiirabis teise või kolmanda liikmena, haiglate erakorralise meditsiini osakondades (EMO) ja kaitsejõududes (võrdub parameediku ametikohaga). Lisaks on erakorralise meditsiini tehniku kutset omava isiku oskused ja teadmised rakendatavad ka vetelpäästes, politseiteenistustes, päästeteenistuses ja turvateenistuses. 

Kus saab edasi õppida?

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool - õde.

Õppetöö

  • Õpe toimub kaasaegses simulatsiooni keskkonnas, mis on Balti riikidest üks parimatest. Kasutusel olev varustus on maksimaalselt võrdsustatud kiirabiautos oleva varustusega. 
  • Õpetajad on suurte praktiliste kogemustega erakorralises meditsiinis praktiseerivad tervishoiutöötajad. 
  • Õpe toimub koostöös erinevate pääste- ja julgeolekustruktuuridega. 
  • Praktikat läbitakse suurimates kiirabi ettevõtetes ja haiglates, mis tagab maksimaalselt hea kogemuse enne tööle asumist. 
  • Projektide raames on võimalik praktiseerida ka väljaspool Eestit. 
  • Õppijatel on võimalik heade õpitulemuste korral taotleda õppetoetust, väljaspool Tallinnat elavatel õppijatel sõidukompensatsiooni. 
  • Kõrgkoolil on üliõpilaskodu mis asub kõrgkoolist vaid 1,2 km kaugusel. 
  • Vajadusel tagatakse õpilastele täiendav eesti ja vene keele õpe, mida saab võtta valikainetena. 
  • Töötavatel õpilastel on õigus saada õppepuhkust, seda kahe kalendriaasta jooksul. 
  •  

Sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik taotleda tasemeõppes osalemise toetust. Rohkem infot tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehelt.