Skip to main content

Hambaraviassistent

 

HAMBARAVIASSISTENT  (õppekava)  tase 5

Hambaraviassistent on suutervishoiu töötaja, kes abistab hambaarsti ja/või suuhügienisti vastavalt iga tööetapi iseloomule, sh neljakäetöö meetodil, saavutamaks optimaalset ravitulemust.
Hambaraviassistendi töö on osaleda aktiivselt hambaravi meeskonna liikmena kvaliteetse suutervishoiuteenuse tagamisel ja nõustada erinevaid sihtgruppe suutervise teemadel. Olulisel kohal on hügieeni-, anti- ja aseptika nõuete järgimine. Hambaraviassistent on võimeline iseseisvalt ja korrektselt täitma hambaarsti poolt delegeeritud ülesandeid.
Hambaraviassistent töötab hambaravi kabinetis, mis koos vastava sisustusega peab tagama nii patsiendile kui personalile turvalise keskkonna. Töös võib esineda erinevaid tervist kahjustavaid faktoreid (nt sundasend, rutiinsed liigutused, keemilised, bioloogilised jt ohutegurid).

 

Kuidas toimub õppetöö?

Sellel õppekaval saab õppida ainult töökohapõhises õppevormis, mis tähendab, et 1/3 auditoorset õpet toimub koolis ja 2/3 õppest töökohal, töökoha poolse juhendaja suunamisel.

 Nominaalne õppeaeg on 2 aastat. Auditoorne õpe toimub 3-4 päeval kuus, näiteks igal reedel.

 

Eeldused kandideerimiseks

  1. Töökoht hambaraviassistendina ja kokkulepe töökohapoolse juhendajaga
  2. Keskharidus

 

Kellena ja kus saab töötada?

Kooli lõpetanud isik saab eluaegse kutse, mis registreeritakse kutseregistrisse. Hambaraviassistent saab töötada ainult hambaarsti abilisena hambaravi kabinetis teostades seejuures patsiendiga ka iseseisvalt mitmeid protseduure (nt anamneesi fotode ülesvõtted/ hambumusjäljendite võtmine, hügieeni nõustamine jne).

Hambaraviassistent ei kuulu meditsiinitöötajate registrisse ega saa pakkuda iseseisvat teenust suuhügienistina. 

 

Vastuvõtu tingimused ja kord

 

 

 

 


  • Õppijatel on võimalik heade õpitulemuste korral taotleda õppetoetust alates II semestrist.
  • Väljaspool Tallinnat elavatel õppijatel on võimalik taotleda sõidukompensatsiooni.
  • Koolil on üliõpilaskodu.

Loe hambaraviassistendi kutseõppe vilistlase lugu:

MINU LUGU - KAIRE PRIINITS, HAMBARAVIASSISTENT


 

  • Contact image

    Hambaraviassistent