Hambaraviassistent

Hambaraviassistendi kutseõppega taotletakse õpilase senisele töökogemusele lisaks teadmisi, oskusi, hoiakuid ja kriitilist mõtlemist, töötamiseks hambaravi meeskonna liikmena kvaliteetse suutervishoiuteenuse tagamisel ning valmisolekut elukestavaks õppeks.

Hambaraviassistendi õppekavale on võimalik kandideerida keskhariduse baasil. Õppekava läbimise eelduseks on edukalt sooritatud ettenähtud eksamid, arvestused, praktikad ja lõpueksam.
 

Õppetöö

  • Kutseõppe V tase, nominaalne õppeaeg 2 aastat.
  • Kontakttunnid toimuvad 1 kord kuus, kolmel järjestikusel päeval (neljapäev, reede, laupäev).
  • Praktika sooritakse „tööl õppimise“ põhimõttel, koostöös juhendajaga oma töökohas, õppekavas ettenähtud EKAP-de ulatuses. 
  • Õppetöö toimub eesti keeles.
  • Õppijatel on võimalik heade õpitulemuste korral taotleda õppetoetust alates II semestrist.
  • Väljaspool Tallinnat elavatel õppijatel on võimalik taotleda sõidukompensatsiooni.
  • Koolil on üliõpilaskodu.