Hambaraviassistent

 

2019. aasta septembris alustas Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis kutseõppe osakonnas hambaraviassistentide töökohapõhine õpperühm. Hambaraviassistentide töökohapõhises õppes on võimalik õppida juba hambaravis töötavatel assistentidel, kel puudub tervishoiualane haridus. Samuti on oodatud õpinguid alustama hambaravides töötavad õed, kes soovivad end erialaselt täiendada. Hambaraviassistendi kutseõppega taotletakse õpilase senisele töökogemusele lisaks teadmisi, oskusi, hoiakuid ja kriitilist mõtlemist, töötamiseks hambaravi meeskonna liikmena kvaliteetse suutervishoiuteenuse tagamisel ning valmisolekut elukestavaks õppeks.

Mida tähendab töökohapõhine õpe?

Hambaraviassistentidele tähendab töökohapõhine õpe ehk "tööta ja õpi" võimalust lisaks praktilistele oskustele omandada ja täiendada tervishoiutöötajale vajalikke kutse ja erialaseid kompetentse. Õpe annab võimaluse töötamise kõrvalt tõsta erialast kvalifikatsiooni. Töökohapõhise õppe teeb võimalikuks efektiivne kolmepoolne koostöö kooli, tööandja ja õpilase vahel.  

Kes saab kandideerida?

Hambaraviassistendi õppekavale on võimalik kandideerida keskhariduse baasil. Vajalik on eesti keele oskus vähemalt B1 tasemel. Õpingute alustamise üheks eelduseks on töötamine erialal, tööandja nõusolek õppima asumiseks, tagades õppijale praktikabaasi ja töökohapoolse juhendaja. Õppekava läbimise kriteeriumiks on edukalt sooritatud ettenähtud eksamid, arvestused ja praktikad. Kaheaastane õpe lõpetatakse kutseeksamiga.

Kuidas on korraldatud õppetöö?

Õppetöö jaguneb vormis: 1/3 auditoorset õpet koolis ja 2/3 õppest töökohal. Kontakttunnid koolis on kord kuus, kolmel järjestikusel päeval (neljapäev, reede, laupäev). Lisaks koolitundidele toimub õppetöö ka e-õppevormis ja õpilase panusega iseseisvate tööde tegemisel. Suurem osa õppest toimub töökohal koos praktikajuhendajaga. 

Kokkuvõtteks:

 • Kutseõppe V tase, nominaalne õppeaeg 2 aastat.
 • Kontakttunnid toimuvad 1 kord kuus, kolmel järjestikusel päeval (neljapäev, reede, laupäev).
 • Praktika sooritakse „tööl õppimise“ põhimõttel, koostöös juhendajaga oma töökohas, õppekavas ettenähtud EKAP-de ulatuses. 
 • Õppetöö toimub eesti keeles.
 • Õppijatel on võimalik heade õpitulemuste korral taotleda õppetoetust alates II semestrist.
 • Väljaspool Tallinnat elavatel õppijatel on võimalik taotleda sõidukompensatsiooni.
 • Koolil on üliõpilaskodu.

Loe hambaraviassistendi kutseõppe vilistlase lugu:

MINU LUGU - KAIRE PRIINITS, HAMBARAVIASSISTENT


 

 • Hedy Lehtmets

  Hedy Lehtmets

  Kutseõppe õpetaja

  • hedy.lehtmets@ttk.ee
  • 671 1738
  • 119