Lapsehoidja

Lapsehoidja

Lapsehoidja on töötaja, kes on omandanud tööks vajalikud teadmised ja oskused laste hooldamiseks ning nende arengu toetamiseks.

Õppeaeg lapsehoidja kutseõppes on üks aasta. Lapsehoidja töö eesmärk on kaasa aidata lapse füüsilisele, emotsionaalsele, intellektuaalsele ja sotsiaalsele arengule, arvestades perekonna vajadusi lapse hooldamisel. Lapsehoidja lähtub oma töös lapse õigustest, heaolust ja turvalisusest. Ta osutab lapsehoiuteenust, mida võib pakkuda lapse kodus, lapsehoidja kodus või mujal lapsevanema poolt soovitud kohas.

Vastavalt Sotsiaalhoolekande seadusele peab isik, selleks et pakkuda lapsehoiu teenust:

 1) omama kutseseaduse alusel välja antud lapsehoidja kutsetunnistust või

 2) olema lõpetanud eripedagoogika, koolieelse pedagoogika, lapsehoidja või sotsiaaltöö eriala.

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli lapsehoidja eriala õppekavaga kehtestatud kutsealase koolituse eesmärk on õpetada välja usaldusväärne lapsehoidja, kes tahab ja oskab hoolitseda erinevas vanuses laste eest, suudab luua positiivse kasvukeskkonna ja koostöös perega hooldada last ja toetada tema arengut.

Õppetöö

  • Kontaktõpe toimub kahel nädalal kuus
  • Õppijatel on võimalik heade õpitulemuste korral taotleda õppetoetust ja Tallinnast väljaspool elavatel õppijatel sõidukompensatsiooni.
  • Kõrgkoolil on üliõpilaskodu.
  • Vajadusel tagatakse õpilastele täiendav eesti keele õpe.
  • Kõrgkooli lõpetanu saab kutseõppe läbimist tõendava tunnistuse, mis võimaldab pakkuda lapsehoidja teenust.