Skip to main content

Lapsehoidja

 

LAPSEHOIDJA (õppekava) tase 4

Lapsehoidja on töötaja, kes on omandanud vajalikud teadmised ja oskused laste hooldamiseks ning nende arengu toetamiseks. Lapsehoidja teeb koostööd lapsevanema või hooldajaga.
Lapsehoidja töö eesmärk on toetada lapse füüsilist, emotsionaalset, intellektuaalset ja sotsiaalset arengut, arvestades perekonna vajadusi lapse hoidmisel.
Ta lähtub oma töös seadustest, lapse heaolust ja turvalisusest.
Lapsehoidja kutsealal on ka kutsestandard Lapsehoidja, tase 5, mis hõlmab lisaks suure hooldusvajadusega laste hoidmise ja juhendamisega seotud kompetentse.
Lapsehoidja töö eeldab head vaimset ja füüsilist tervist. Lapsehoidja järgib oma töös kutse-eetikat (Lisa 3: Lapsehoidja kutse-eetika). Lapsehoidja on orienteeritud pidevale enesearendamisele ja uute teadmiste omandamisele.

 

Kuidas toimub õppetöö?

1. Töökohapõhine 1.aasta; 3-4 päeva kuus

2. Koolipõhine 1 aasta; üle nädala - 10 päeva kuus

 

Eeldused kandideerimiseks

Keskharidus

Hea vaimne ja füüsiline tervis

 

Kellena ja kus saab töötada?

Kooli lõpetanud isik saab eluaegse kutse, mis registreeritakse kutseregistrisse.

Lapsehoidja tase 4. kutsega on võimalik kandideerida tööle lastehoidu ja lasteaeda. On võimalik hakata endale tööandjaks, pakkudes lapsehoiu teenust.

 

Kus saab edasi õppida?

Tallinna Ülikool - noorsootöö

 

Vastuvõtu eeskiri ja kord


 

  • Õppijatel on võimalik heade õpitulemuste korral taotleda õppetoetust.
  • Kõrgkoolil on üliõpilaskodu, Tallinnast väljaspool elavatel õppijatel on võimalik taotleda sõidukompensatsiooni.
  • Vajadusel tagatakse õpilastele täiendav eesti keele õpe.