Skip to main content

Sterilisatsioonitehnik

Õpilane tuleb toime kliendile ohutu ja kvaliteetse tervishoiuteenuse tagamisega ja tervishoiuteenusega seotud infektsioonide vältimisega lähtudes oma töös kutseala väärtustest, inimõigustest, kutse-eetikast ning arvestades võrdse kohtlemise põhimõtteid ning vastutades oma tööülesannete täitmise eest.