Skip to main content

Sterilisatsioonitehnik

Sterilisatsioonitehnik, tase 4 (õppekava)

Nominaalne õppeaeg: 1 aasta (60 EKAP, millest 15 EKAP-it on praktika praktikabaasis)
Õppekeel: eesti keel
Õppetöö toimub Tallinnas

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool on ainuke kool Eestis, kus saab kutseõppe tasemel õppida sterilisatsioonitehnikuks.
Õpilane tuleb toime kliendile ohutu ja kvaliteetse tervishoiuteenuse tagamisega ja tervishoiuteenusega seotud infektsioonide vältimisega lähtudes oma töös kutseala väärtustest, inimõigustest, kutse-eetikast ning arvestades võrdse kohtlemise põhimõtteid ning vastutades oma tööülesannete täitmise eest. Sterilisatsioonitehniku tööks on meditsiiniseadmete ja tarvikute puhastamine, hooldamine desinfitseerimine ja steriliseerimine. 

Kui sa tunned, et soovid alustada oma karjääri tervishoiu valdkonnas ning sulle meeldib töötada omaette ja iseseisvalt, siis kaalu õppima asumist sterilisatsioonitehniku õppekavale. Õppe pikkus on üks aasta, mil erinevate loengute, praktikumide, õppekäikude ja praktika raames antakse vajalikud erialased teadmised ja oskused oma ala professionaalide poolt. Praktikale eelnevad kontakttunnid koolis.

Kuidas toimub õppetöö?

Koolipõhises õppevormis - auditoorne õpe toimub üks nädal kuus. 

Eeldused kandideerimiseks

Keskharidus

Kellena ja kus saab töötada?

Sterilisatsioonitehnikute teadmisi ja oskusi vajavad haiglad, hambaravid, loomakliinikud, tervisekeskused.

Mõned näited, kuhu minna edasi õppima

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool - õde.