Skip to main content

Kutseõpe Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis

Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolil on kutseõppe osakond, kus toimub õppetöö hooldustöötaja, erakorralise meditsiini tehniku, lapsehoidja, tegevusjuhendaja, abivahendispetsialisti, sterilisatsioonitehniku ja hambaraviassistendi kutseõppe õppekavadel.

​Õpe toimub koolipõhise ja töökohapõhise õppe vormis.

Arutlusel osalevad õppeprorektor Ulvi Kõrgemaa, kutseõppe osakonna juhataja Piret Tamme ja kutseõppe õpetaja-õppekavade koordinaator Kristi Mähar

 

Kutseõppe osakonna tööd korraldab juhataja, kelle ülesandeks on osakonna tegevuse vastavuse tagamine seadusandlike regulatsioonide, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli põhimääruse ja dokumentatsiooni ning muude õigusaktidega. Juhataja vastutab õppetöö korralduse, õppekavade arendamise ja akrediteerimise ning õpetajate professionaalse arengu eest.