Rakenduskõrgharidusõpe

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli struktuuris on seitse õppetooli: õenduse, ämmaemanduse, optomeetria, hambatehnika, tegevusteraapia, tervisedenduse, farmaatsial. Iga õppetool koordineerib vastavate rakenduskõrgharidusõppe õppekavade õppetööd.

Õppetooli tööd korraldab juhataja, kelle ülesandeks on õppetooli tegevuse vastavuse tagamine seadusandlike regulatsioonidega, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli põhimääruse ja dokumentide ning muude õigusaktidega. Juhataja vastutab õppetöö korralduse, õppekava arendamise ja akrediteerimise ning õppejõudude arenduskava eest.

Kõrvalolevatele erialadele vajutades leiate informatsiooni õppetooli osakonna ja vastavate õppekavade kohta.