Õde

Õde

Õde on pikaajalise traditsiooniga amet, mistõttu on ka uskumused ja ettekujutused õe olemusest või tegevusest üsna traditsioonilised. Kui küsida tavainimeselt või alustavalt õendusüliõpilaselt, millisena ta kujutab ette õde, siis enamasti on märksõnadeks: valges kitlis, teeb küll süsti, aga on hoolitsev ja aitab arsti. Miks on tänapäeval võimalik õeks saada alles kõrgkoolis 3,5-aastase õppimise tulemusel, aga mitte näiteks 6-kuuliste Punase Risti kursuste põhjal nagu veel paarkümmend aastat tagasi? 

Ka tänapäeval on õe peamine ülesanne hoolida ja hoolitseda inimese ja tema tervise eest, muidugi oskab õde teha turvaliselt õendustoiminguid, sealhulgas süsti. Õde hoolib ka endast, näidates eeskuju iseenda tervisest hoolimisega. Üldõde töötab enamasti meeskonnaliikmena koostöös arsti või teiste tervishoiutöötajatega, kuid teatud valdkondades saab töötada täiesti iseseisvalt, võttes vastu otsuseid ja vastutades nende eest. Hoolimata vormiriietuse värvist ja toonist tahab iga inimene kokku puutuda sõbraliku ja lahke õega, kes väärtustab teda kui indiviidi, hoolib temast, oskab teda kuulata ja parimal viisil tervise osas õpetada ja nõustada. 

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õe põhikoolituse õppekava vastab kõrgharidusstandardile ja Euroopa direktiividele. Õe õppekavas on tihedalt integreeritud teooria ja praktikaõpe: praktika moodustab 90 EAP'd kogu õppekava mahust, toimudes erinevates tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande teenuseid osutavates asutustes. Õppepraktikat on võimalik sooritada ka välisriikides, sest kõrgkool osaleb mitmetes rahvusvahelistes koostööprojektides. 

Õe õppekava edukalt läbinu võib töötada õena kõigis tervishoiuvaldkondades Eestis või Euroopas. Õpinguid saab soovi korral jätkata Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli terviseteaduse magistriõppekaval, teiste Eesti ja Euroopa ülikoolide magistriõppes.