Skip to main content

Eriala tutvustus

 

Rakenduskõrgharidusõpe

ÕE ÕPPEKAVA

Õppeaja pikkus on 3,5 aastat Õpe on vaid täiskoormusel õpe, mis tähendab 100 % õppemahu täitmist igal õppeaastal (60 EAP) Õppekeel: eesti keel Õppekava sisaldab 11 moodulit (210 EAP):
 

Alusained 18 EAP
Õe individuaalne ja professionaalne areng 9 EAP
Õenduse alused 14 EAP
Kliiniline õendus 20 EAP
Lasteõendus 8 EAP
Intensiivõendus 8 EAP
Terviseõendus 9 EAP
Vaimse tervise õendus 9 EAP
Uurimistöö metoodika 20 EAP
Valikained 5 EAP
Praktika 90 EAP

 

Õppekava lõpetamise tingimuseks on õppekava täitmine täies mahus 205 EAP ja seejärel lõputöö kaitsmine positiivsele hindele. Lõputöö maht on 5 EAP.
Õppekava lõpetajad saavad rakenduskõrghariduse diplomi ja diplomi omanikule antakse Terviseteaduse bakalaureusekraad Bachelor of Science in Health Sciences (BSc).

Õe õppekava eesmärk on pakkuda rahvusvaheliselt tunnustatud kvaliteetset rakenduskõrgharidust töötamiseks tervishoiuvaldkonnas ja õpingute jätkamiseks erialakoolituses ja/või õenduse või teistel avatud magistriõppe õppekavadel.

Õe õppekava iseloomustab tõenduspõhisus, kaasaegsus, patsiendikesksus, avatus ja kaasatus. Õppekava toetab õe kutseala väärtuste ja hoiakute kujunemist, rõhutades patsiendi- ja kliendikesksust, hoolivat, hoolitsevat ja lugupidavat suhtumist patsientidesse ja klientidesse ning teistesse koostööpartneritesse.

Õppekavas on teoreetilised teadmised ja kutseala praktilised oskused omavahel tihedalt integreeritud ning toetavad õppekava õpiväljundite saavutamist.

Õe õppekaval õppimine võimaldab omandada teadmisi tervise hoidmisest, säilitamisest ja taastamisest. Läbi kogu õppe käsitletakse põhjalikult õenduse aluseid ja  erialaaineid: kliinilist õendust, lasteõendust, vaimse tervise õendust, terviseõendust ja intensiivõendust. Suur rõhk on uurimistöö alustel, mis valmistab ette ja toetab üliõpilast  iseseisva uurimistöö läbiviimisel.

Õe õppekavas on oluline osa praktiliste oskuste omandamisel. Selleks on loodud simulatsioonikeskkond, kus toimub esmane õendusoskuste õppimine ja harjutamine.
Simulatsioonikeskkond on sisustatud kaasaegsete meditsiiniliste vahendite, mulaažide ja mudelitega, mis võimaldavad harjutada õe tööks vajalikke oskusi. Simulatsioonikeskuses alustatakse õppimist juba esimesel semestril.
Simulatsioonikeskkonnas õppimisel järgitakse kõiki hügieeni- ja ohutusnõudeid: kinnitatud juuksed, lühikesed, lakita küüned.
Simulatsioonikeskuses õppimiseks peab õppijal olema isiklikud praktikariided ja vahetusjalatsid. Õenduse üliõpilased kannavad valget värvi praktikariietust (jakk ja püksid), jaki varrukal on kõrgkooli logo.

Tööriided on võimalik üliõpilastel osta ühistellimusega, vaata lähemalt: praktikariided.

Praktika maht on õppekavas 90 EAP. Peamised praktikabaasid on tervishoiuasutused, sotsiaal- ja hoolekandeasutused, haridusasutused, riigikaitse asutused jt statsionaarset või ambulatoorset õendusabi osutavad asutused, mis tagavad üliõpilastele praktika eesmärgi täitmise ja väljundite saavutamise. Üliõpilased saavad praktika sooritamiseks valida praktikabaasi vastavalt õppetoolis kinnitatud praktikabaaside nimistule, mida uuendatakse igal õppeaastal. Praktikabaaside sobivus määratletakse praktika tagasisidele ning praktika eesmärkide ja väljundite tagamise võimalustele.

Üliõpilasel on võimalik kandideerida ka vahetusüliõpilaseks ja sooritada vahetusüliõpilasena osa teooriaõppest mõnes Euroopa partnerkõrgkoolis ja/või osa praktikast sealses praktikabaasis.

Õppekavas on üliõpilasel kohustus valida üks vähemalt kahest pakutavast valikmoodulist, mis on seotud eelnevalt läbitud õppekava mooduliga ja mille eesmärk on süvendada vastava valdkonna teadmisi ning oskusi. Valikmooduli maht on 5 EAP.

Õe põhiõppe õppekava lõpeb lõputöö kirjutamisega ja selle kaitsmisega.

Õe õppekava edukal läbimisel väljastatakse õe rakenduskõrghariduse diplom ja inglisekeelne diplomilisa. See annab võimaluse asuda tööle erinevates tervishoiuorganisatsioonides või jätkata õpinguid magistriõppes.

Keda ootame õeks õppima?

Õenduse eriala sobib eelkõige aktiivsele, enda suhtes nõudlikule inimesele, kellel on tahe abistada inimesi tervise hoidmisel, säilitamisel ja taastamisel. Oodatud on igas vanuses õppijad.

Nõuded õppijale

Õpe toimub eesti keeles. See eeldab eesti keele oskust kõrgtasemel, mis võimaldab vabalt väljenduda nii kõnes kui ka kirjas.

Õeks õppimisel on oluline üliõpilaste inglise keele oskus. Õendusalane teaduspõhine kirjandus on enamasti ingliskeelne. Inglise keele oskus tekstidest arusaamisel kergendab oluliselt õpinguid ja iseseisvate tööde sooritamist.

Õppeprotsessis on vaja kirjalikke töid koostada ja vormistada. Selleks on vajalik arvuti kasutamise oskus.

Kui õppekavale sissesaanu ei ole eelnevalt õppinud eestikeelsel õppekaval (keskharidus või kõrgharidus) ja tema riigikeele või eesti keele B2-taseme eksami tulemus on vähem kui 80 punkti või kellel puudub dokumentaalne tõendus eesti keele oskuse kohta, peab lisaks õppekava katsetele läbima eesti keele testimise kõrgkoolis. Sellega määratletakse vajadus täiendavale riigikeele õppimisele, et toetada õppekava omandamist.   

 

Nõuded sisseastujale

Tasemeõppe õpperühma on võimalik kandideerida vaid neil, kes omavad eelnevat õe kutsekeskharidust. Selle õppeaja saavad valida õed/velskrid. Soovi korral on võimalus õe tasemeõppes õppida ka varasema ämmaemanda kutsehariduse baasil. Õppekava läbimisel arvestatakse eelnevaid õpinguid ja töökogemust, mis võimaldab õppe läbida kahe aastaga.

Õppetöö toimub eesti keeles. See eeldab eesti keele oskust kõrgtasemel, mis võimaldab vabalt väljenduda nii kõnes kui ka kirjas.

Õppekaval õppimiseks on vajalik arvutikasutamise oskus.

Õeks õppimisel on oluline üliõpilaste inglise keele oskus. Inglise keele oskus tekstidest arusaamisel kergendab oluliselt õpinguid ja iseseisvate tööde sooritamist. Õppeprotsessis on vaja kirjalikke töid koostada ja vormistada arvutit kasutades ning õendusalane teaduspõhine kirjandus on enamasti ingliskeelne.

Õppetsüklid toimuvad vastavalt õppetöö graafikule keskmiselt üks nädal kuus (vajadusel ka nädalavahetustel). Õppetöö toimub vastavalt õpperühmale Tallinnas või Kohtla-Järvel.

Õpe toimub tsüklitena: iga kuu 1 nädal auditoorset tööd

 

Magistriõpe

TERVISETEADUSE MAGISTRIÕPE
vajalik eelnev õenduse või ämmaemanduse kõrgharidus
õppeaeg 1,5 aastat (90EAP), õppekeel eesti keel.  Õpe toimub tsüklitena üle nädala neljapäevast laupäevani. 

Kontaktõppe õppesessioonid õppeaastal 2020/2021: 

Terviseteaduse magistriõppe 1.kursus (immatrikuleeritud 2020)
Sügissemester:

10.09-12.09; 24.09-26.09; 8.10-10.10; 22.10-24.10; 5.11-7.11; 19.11-21.11; 3.12-5.12; 17.12-19.12 2020; 7.01-9.01; 21.01-23.01 ja kordussooritusteks 28.01-30.01 2021.
Kevadsemester:
11.02-13.02; 25.02-27.02; 11.03-13.03; 25.03-27.03; 8.04-10.04; 22.04-24.04; 6.05-8.05; 20.05-22.05, 3.06-5.06 ja 17.06-18.06 2021.

Terviseteaduse magistriõppe 2.kursus (immatrikuleeritud 2019)
Sügissemester:
 17.09-18.09; 1.10-2.10; 12.11-13.11; 26.11-27.11; 10.12-12.12 2020;11.01-14.01 2021

 

Sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik taotleda tasemeõppes osalemise toetust. Rohkem infot tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehelt.