Skip to main content

Tervishoiusekretär

TERVISHOIUSEKRETÄR, tase 5 (õppekava)

Nominaalne õppeaeg: 1 aasta (60 EKAP)
Õppekeel: eesti keel
Õppetöö toimub Tallinnas

Tervishoiusekretäri töö on tervishoiuteenuste administreerimine, tervishoiuteenuste logistika korraldamine, dokumentide haldamine ja kohtumiste ettevalmistamine. Tervishoiusekretäri töös on suur osa suhtlemisel erinevate osapooltega. Tervishoiusekretärid töötavad haiglates, perearstikeskustes ja teistes tervishoiuteenust osutavates organisatsioonides.

Kuidas toimub õppetöö?

Sellel õppekaval saab õppida ainult töökohapõhises õppevormis, mis tähendab, et 1/3 auditoorset õpet toimub koolis ja 2/3 õppest töökohal, töökoha poolse juhendaja suunamisel. Auditoorne õpe toimub 3-4 päeva kuus.

Eeldused kandideerimiseks

1. Erialane töökoht ja kokkulepe töökohapoolse juhendajaga
2. Keskharidus

Kellena ja kus saab töötada?

Kooli lõpetanud isik saab kutse, mis registreeritakse kutseregistrisse ja teda oodatakse tööle tervishoiu ja sotsiaalvaldkonna asutustes. 

Kus edasi õppida?

Personalitöö ülikoolides, Tallinna Majanduskoolis või Pärnu Kutsehariduskeskuses

Vastuvõtueeskiri ja kord


  • Õppijatel on võimalik heade õpitulemuste korral taotleda õppetoetust alates II semestrist.
  • Väljaspool Tallinnat elavatel õppijatel on võimalik taotleda sõidukompensatsiooni.
  • Koolil on üliõpilaskodu.

232203 Tervishoiusekretär - õppekava alates 2022
232203 Tervishoiusekretär - Kutsestandardis esitatud kompetentsusnõuete ja õppekava põhiõpingute moodulite õpiväljundite vastavustabel alates 2022
232203 Tervishoiusekretär - moodulite rakenduskava (statsionaarne õpe - töökohapõhine õpe) alates 2022

232203 Tervishoiusekretär - moodulite rakenduskava 2023 (statsionaarne õpe - töökohapõhine õpe)