Skip to main content

Sõidusoodustused kutseõppe õpilastele

Kutseõppe õpilasel on võimalik taotleda sõidukulude hüvitamist, kui tema alaline elukoht paikneb väljaspool haldusüksust, kus asub õppeasutus või selle filiaal.

 

Taotlemiseks esitatakse: