Skip to main content

Nurse Education Development (NURED)

Interreg Central Baltic CB 399

Nurse Education Development

01.09.2016-31.08.2019

Projekti eesmärgiks on arendada 2 õppekava koduõdedele ja koduhooldajatele läbi kolme tegevuse:

  1. uurimisküsimustiku läbiviimine ja uute õppekavade loomine
  2. õpetajate koolitus uutele õppekavadele
  3. tulemuste hindamine ja publitseerimine

Uued õppekavad fokusseerivad meeskonnatööle, professionaalsetele oskustele, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia lahendustele ja oskustele, e-õppele, stressi- ja  ajajuhtimisele, psühhosotsiaalsele tööle ja ergonoomikale. Uute õppekavade lõpetanud oskavad paremini kasutada oma ressursse, on motiveeritud ja kõrge enesehinnanguga ning omavad uusi oskuseid edukaks töötamiseks ja elukestvaks õppeks.

NURED projekti koduleht ja blogi.

NURED projekti tulemused on leitavad ja tasuta allalaetavad SIIT

 

Projekti juhtpartner: Arcada Rakenduskõrgkool (Yrkeshögskolan Arcada AB) https://www.arcada.fi/sv

Projekti partnerid:

  • Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
  • Riia Stradins Ülikool (Riga Stradina Universitate) http://www.rsu.lv/
  • Mälardaleni Ülikool (Mälardalens Högskola) www.mdh.se

Projektirühma liikmed Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis:

Piret Tamme - kutseõppe osakonna juhataja-õppejõud, projekti juht

Angela Eensalu-Lind - õenduse õppetooli õppejõud-assistent, projekti liige

Gerli Liivet - Eesti Õdede Liidu asepresident gerli.liivet@ena.ee, projekti liige

Viiu Tuulik - MD.PhD tuulikviiu@gmail.com, projekti liige

Julia Kapponen - OÜ Koduõde koduõendustöö koordineerija julia.kapponen@medicum.ee, projekti liige

Maria Goborova - maria.goborova@ttk.ee, projekti liige