Skip to main content

Combating Risk Behaviour Among Youngsters (CRBAY)

 Combating Risk Behaviour Among Youngsters
(CRBAY)

24.–30.05.2015

Rahvusvahelise Erasmus+ intensiivprogrammi "Riskikäitumise ennetamine noorte seas" eesmärk on osalevate riikide kogemuste vahetamine noorte riskikäitumise ennetamise parimast praktikast ning multidistsiplinaarne koostöö tervise- ja sotsiaalvaldkonna vahel. Programmis osalevad õppejõud ja üliõpilased Soomest, Hispaaniast, Hollandist, Eestist. 

Projekti juhtiv partner: Helsinki Metropolia University of Applied Sciences, Soome

Projekti partnerid:

Hogeschool Rotterdam, Holland

University of Vic, Hispaania

Tallinn Health Care College, Eesti 

Koordinaatorid:

 
Aija Ahokas (aija.ahokas@metropolia.fi)

Eija Raatikainen (eija.raatikainen@metropolia.fi)

Niina Eklöf (niina.eklof@metropolia.fi)