Skip to main content

Erasmus+ projekt "Care of Pressure and Venous Ulcers in Simulation Environment"

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool koos välispartneritega Turku University of Applied Sciences TUAS, Escola Superior de Enfermagem de Coimbra ESEnfC, Istanbul University, Semmelweis University viib läbi Erasmus+ programmi projekti "Care of Pressure and Venous Ulcers in Simulation Environment", projekti kood 2018-1-EE01-KA203-047119.

Eesmärk on läbi viia koostöös välispartneritega projekt, mille käigus valmib 3 aasta jooksul simulatsioonikeskkonnas tõenduspõhine e-õppe kursus, mis koosneb kahest osast: e-õppest ja praktilistest ülesannetest simulatsioonikeskkonnas. E-õpe sisaldab veebikoolitusmaterjale ja enesehindamise teste, mis võimaldavad omandada teoreetilised teadmised. Praktilised ülesanded võimaldavad demonstreerida teadmisi ja oskusi, lahendades ülesandeid kroonilise haavandi käsitlemisel. Kursusel käsitletakse järgmiseid teemasid: krooniliste haavandite ärahoidmise võimalused, tekkepõhjused, hindamine, haavandi hooldus ja haavaplaastrite valik. Samuti on eesmärk arendada kõrgkoolidevahelist koostööd ning kultuurilist teadlikkust. 

Tegevused on planeeritud lähtuvalt Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli arengukavast.

Haavandi käsitlemise kursusel võivad osaleda nii kõrgkoolide üliõpilased kui ka haiglates töötavad spetsialistid. Üliõpilased läbivad kursuse kaks osa ja kogenud õed võivad valida vastavalt oma vajadusele, mitu osa läbida.

Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolist on tegevustesse kaasatud töötajad:

 • Eve Epner, välissuhete juht, kontakt eve.epner@ttk.ee.  Projektijuht, vastutab lepingute sõlmimise ja finantsteemade eest.
 • Ljudmila Linnik, õe õppekava lektor, kontakt ljudmila.linnik@ttk.ee. Vastutab projekti sisuliste tegevuste läbiviimise eest.
 • Siret Piirsalu, elukestva õppe keskuse juhataja, kontakt siret.piirsalu@ttk.ee, vastutab levitamistegevuste läbiviimise eest, aruandluse esitamise eest.

Õe õppekava üliõpilased:

 1. Anete Rätto
 2. Kristina Lillemets
 3. Janika Loog

Lisainfo:

 • Contact image

  Siret Piirsalu

  Elukestva õppe keskuse juhataja, keeleõppe õppejõud-juhtivlektor

  • siret.piirsalu@ttk.ee
  • 671 1726 / +372 52 38 928
  • 316