Skip to main content

Ukraina vigastatud võitlejate ja nende pereliikmete vaimse tervise toetamine läbi Ukraina tervishoiu- ja haridustöötajate koolitamise ja koostöö

Leping nr 4-1/145-2023

Programm: Välisministeeriumi arengukoostöö ja humanitaarabi

Periood: 01.06.2023 – 01.06.2024

Eelarve: 108 400 € 

Projekti nimi: Ukraina vigastatud võitlejate ja nende pereliikmete vaimse tervise toetamine läbi Ukraina tervishoiu- ja haridustöötajate koolitamise ja koostöö 

Projekti eesmärgiks on psühholoogilise toe pakkumine Ukraina võitlejatele ja nende lähedastele läbi kaasaegsete kriisipsühholoogia meetodite. Selleks piloteeritakse kahes Ukraina tervishoiuasutuses psühholoogilise esmaabi meetodit vigastatud Ukraina võitlejatele ja nende peredele. Teiseks peamiseks eesmärgiks on erialaste koolituste läbi viimine Ukraina vaimse tervise spetsialistidele ja Ukraina tervishoiuasutustele, kus ravitakse sõjas vigastatuid,  ning tervishoiukõrgkoolides kaasaegse kriisinõustamise tehnikate ja võtete juurutamine. 

Projekti raames plaanitakse vähemalt kahes Ukraina tervishoiuasutuses juurutada ja rakendada psühholoogilist esmaabi kui olulist meetodit post-traumaatilise stressihäire ja muude psüühiliste seisundite ärahoidmisel ja leevendamisel. Selleks on plaanis Eesti vaimse tervise spetsialistide visiidid, erialased koolitused ning teavitusüritused Ukrainas ning Ukraina spetsialistide koolitamine Eestis.   

Partnerid:

Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Eesti 

Ida-Tallinna Keskhaigla, Eesti

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Eesti

International Association of Doctors of the Carpathian Region, Ukraina

Ivano-Frankivsk National Medical University, Ukraina 

Ukrainian Catholic University, Ukraina

Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic University, Ukraina  

Struktuuriüksus: Tervishariduse keskus

Projekti meeskond Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis: Eve Epner, Marika Merits, Anneliis Aavik, Larysa Shelestova

Loea lisaks: https://maailm.postimees.ee/7804484/eesti-vaimse-tervise-eksperdid-lahevad-ukrainasse-psuhholoogilist-abi-andma

  • Contact image

    Eve Epner

    • eve.epner@ttk.ee
    • +372 671 1713
    • 102