Skip to main content

Naiste tervishoiu- ja IT-alasel kutsehariduse kvaliteedi tõstmine Põhja- ja Ida-Afganistanis

Naiste tervishoiu- ja IT-alase kutsehariduse kvaliteedi tõstmine Põhja- ja Ida-Afganistanis

2014-2016

Projekti eesmärk on tõsta nelja Põhja- ja Ida-Afganistani ämmaemandust õpetava kutsekooli hariduse taset. Tallinna Tervishoiu Kõrgkool osaleb projektis MTÜ Mondo partnerina. MTÜ Mondo ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ämmaemanduse õppetool teevad koostööd arengukoostöö- ja teavitusprojektide planeerimisel ja elluviimisel.

Projekti otsesed kasusaajad on nelja Põhja- ja Ida-Afganistani ämmaemanduse koolitust pakkuva kutsekooli õppejõud ja üliõpilased:
Ghazanfari Instituut
Barani Instituut
Mawlana Jalaluddin Balkhi Instituut
Jalalabadi ämmaemandate kool

18 õppejõudu nimetatud õppeasutustest saavad osaleda täienduskoolitusel Eestis. 

Ämmaemanduse õppetooli tegevused projekti ellurakendamisel:

-Afganistani ämmaemandust õpetavate meditsiinikoolide õppekavade analüüs

-Koolitusprogrammide ettevalmistamine 2-le Afganistani õpetajate grupile

-Täienduskoolituse õppejõudude valik ja nende tööle palkamine

-Koolituseks vajalike ruumide ettevalmistus

-Täienduskoolituse ajakava ettevalmistamine

-Eestis täienduskoolitusel viibivate Afganistani õppejõudude Eestit tutvustava kultuuriprogrammi ettevalmistamine ja läbiviimine

-Koostöö projektis osalevate Afganistani meditsiinikoolidega

-Afganistani meditsiinikoolide nõustamine õppevahendite osas

Projekti juht Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis: tervishariduse keskuse juhataja Silja Mets-Oja   (silja.mets-oja@ttk.ee)