Skip to main content

Erasmus Student Network Tallinn

                                                

                                             

                                                  MTÜ Erasmus Student Network (ESN)

MTÜ Erasmus Student Network (ESN) Tallinn korraldab igas semestris Erasmus üliõpilastele vähemalt neli mitmesugust üritust (tutvumis- ja meelelahutusüritused, ekskursioonid, väljasõidud, kohtumised teiste kõrgkoolide tudengitega, matkad ja spordivõistlused).

Kuna ESN Tallinna tegevus juhindub põhimõttest "üliõpilased aitavad üliõpilasi", on üritustel osalema ja ürituste õnnestumisele kaasa aitama oodatud kõik Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli endised ja praegused Erasmus üliõpilased.

Lisainformatsiooni ESN-i kohta ning täiendavat infot ESN-i poolt korraldatavate ürituste kohta leiad siit.