Skip to main content

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing on loodud 1923. aastal ja taasasutatud 1988. aastal ning koondab tänapäeval 800 raamatukoguhoidjat ja raamatukogusid. Ühingu juures tegutsevate sektsioonide, toimkondade ja töörühmade kaudu saavad raamatukoguhoidjad raamatukogunduse arendamises kaasa rääkida.

Avalikkusele korraldatakse raamatuid ja raamatukogusid tutvustavaid üritusi, sh iga-aastasi raamatukogupäevi, erialaüldsusele konverentse, seminare ja koolitusi. Aktiivselt tegeletakse raamatukoguhoidjate kutsekvalifikatsiooni edendamisega: aastatel 2005-2011 omistas ERÜ kutsekomisjon raamatukoguhoidja kutse ligi 800 inimesele. Antakse välja aastaraamatut ja koos Eesti Rahvusraamatukoguga ajakirja „Raamatukogu".

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli esindab ühingus raamatukoguhoidja Ülle Kuuse.
Vaata lisainfot siit.