Eesti Ämmaemandate Ühing

Kõrgkool ja Eesti Ämmaemandate Ühing on sõlminud juunis 2019 koostöökokkuleppe, mille alusel teevad koostööd oma tegevuste teavitusel,- taseme- ja täiendkoolituste arendamisel ning koolitus- ja arendusprojektide planeerimisel ja elluviimisel, mis on seotud poolte, siht- ja sidusgruppide ja/või ühiskondlike huvidega.