Skip to main content

Eesti Ämmaemandate Ühing

Kõrgkool ja Eesti Ämmaemandate Ühing on sõlminud koostöökokkuleppe, mille eesmärgid on:

1. Kõrgkool ja Ühing teevad koostööd oma tegevuste teavitusel,- taseme- ja täiendkoolituste arendamisel ning koolitus- ja arendusprojektide planeerimisel ja elluviimisel, mis on seotud poolte, siht- ja sidusgruppide ja/või ühiskondlike huvidega.
1.1 Ühing panustab Kõrgkooli avalikkusele suunatud jt üritustesse omapoolse kaasaaitamise ja osalemisega.
1.2 Kõrgkool panustab kõrgkooli õppekeskkonna soodustingimustel kasutusvõimaluste pakkumisega, kui tegemist on ämmaemanda õppekava üliõpilasi ja/või õppejõude kaasavate tegevustega.
1.3 Kõrgkool ja Ühing osalevad koostöös erinevates töörühmades, tehes vastastikku ettepanekuid liikmete nimetamiseks kutseala arenguga seotud töörühmadesse.

Loe Eesti Ämmaemandate Ühingu tegevuste kohta täpsemalt https://www.ammaemand.org.ee/