Skip to main content

Eesti Tegevusterapeutide Liit

Kõrgkool ja  MTÜ Eesti Tegevusterapeutide Liit on sõlminud koostöö raamlepingu 07.mai 2018. aastal, mille alusel teevad organisatsioonid koostööd oma tegevuste teavitusel, taseme- ja täienduskoolituste arendamisel ning arenfusprojektide planeerimisel ja elluviimisel, mis on seotud poolte huvidega.