Skip to main content

Eesti Tervisedenduse Ühing

Kõrgkooli ja tervisedenduse ühingu 03.juuni 2019 sõlmitud koostööleppe eesmärgiks on läbi erinevate koostööpunktide parandada Eesti inimeste tervist, tagada tervist toetav elukeskkond ning edendada terviseharidust, tervist toetavaid poliitikaid ja otsuseid. Koostöö väljendub õppetöö praktikates, ühiskondlike protsesside edendamisel ning tervisega seotud hariduse toetamisel ja populariseerimisel.

Eesti Tervisedenduse Ühing www.tervis.ee