Skip to main content

Eesti Õdede Liit

Eesti Õdede Liidu ja kõrgkoolivahelise koostöö eesmärgiks on toetada Eestis õenduse arengut, eelkõige õendusharidust ning õe väärtustamist ühiskonnas.Eesmiirgi saavutamiseks arutatakse iihiselt tervishoiusiisteemi piievakajalisi teemasid, jagatakse tekkinud seisukohti ning
suunatakse arenguid nii seadusloomes kui Senduspraktikas.

SA Pärnu Haigla, Kuressaare Haigla SA ja Eesti Õdede Liidu vahel sõlmitud koostöölepingute eesmärgiks on õe rakenduskõrgharidusõppe korraldamine Pärnus ja Kuressaares.

Loe Eesti Õdede Liidu tegevuste kohta täpsemalt www.ena.ee