Skip to main content

Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon ANDRAS

Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon ANDRAS

ETKA ANDRAS missioon:
eelduste loomine Eesti elanike elukestvaks õppeks, kaasates otsustajaid ning kõiki sidusrühmi õpikeskkonna kujundamisse ning motiveerides õppijaid osalema õppeprotsessis.

ETKA Andras on mittetulundusühing, mis loodi aastal 1991 ning on seni edukalt tegelenud elukestva õppe edendamisega Eestis. ETKA Andras on koolitusega tegelevate organisatsioonide katusorganisatsioon, kuhu käesoleval ajal kuulub 41 organisatsiooni (sealhulgas Tallinna Tervishoiu Kõrgkool) ning 7 individuaalliiget, millest kolm on auliikmed. ETKA Andras teeb edukat koostööd Haridus- ja Teadusministeeriumiga ning osaleb täiskasvanuhariduse diskussioonides poliitilisel tasandil.

ETKA Andras esindab Eestit täiskasvanuharidusega tegelevates rahvusvahelistes projektides ning konverentsidel. ETKA Andras on alates 1991. aastast European Association for Education of Adults (EAEA) liige.

Vaata lisainfot ANDRASE kohta siit.

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli töötajate tunnustamine ANDRAS-e poolt:

2001   Ülle Ernits - aasta õppija
2009   Valentina Juus - aasta seeniorõppija
2009   Anne Ehasalu - aasta seeniorõppija
2009   Zelda Fain - tänukiri
2011  Tiina Juhansoo - tänukiri