Skip to main content

Praktika

Kui suur on praktika maht ja kus seda sooritatakse?

Lisaks tavapärasele õppetööle kõrgkoolis on suur osa tervisedenduse õppekavast praktikal, mis on igal üliõpilasel individuaalne ja toimub kokkulepitud ajal praktikabaasis. Praktika moodustab kogu õppekava mahust ligi veerandi. Praktikate eesmärk on rakendada teooriaõppes omandatud teadmisi praktikas, tutvuda nii tervisedenduse spetsialisti kui ka teiste seotud valdkondade spetsialistide tööga ning siduda seda tervisedendusega. 

Esimese kursuse sissejuhatav praktika tervisedendusse sooritatakse haridusasutuses. 
Teise kursuse praktika riigiasutustes sooritatakse näiteks Sotsiaalministeeriumis, Siseministeeriumis, Tervise Arengu Instituudis, Sotsiaalkindlustusametis, Maanteeametis, Politsei- ja Piirivalveametis jne. Teise kursuse praktika paikkonnas sooritatakse kohalikus omavalitsuses või omavalitsusliidus.
Kolmanda kursuse praktika organisatsioonis sooritatakse organisatsioonis/asutuses/ettevõttes, kus on vähemalt 25 töötajat. 


Kas praktikat on võimalik sooritada ka välisriigis?

Viimase aasta organisatsiooni praktikat on võimalik sooritada ka mõnes välisriigis ning selleks peaks alustama praktikakoha otsimist juba 2. kursusel. Siiamaani on käinud üliõpilased tegemas oma praktikat näiteks Ghanas ja Ungaris. 

Rohkem infot võimaluste kohta vaata Mondo MTÜ kodulehelt SIIT või SA Archimedes Noorteagentuur kodulehelt SIIT.
Loe täpsemat infot tingimuste, stipendiumite ja muu olulise kohta SIIT.

3. kursuse praktika näol on tegemist tervisedenduse planeerimisega töökohal, kus on oluline teha tihedat koostööd personali, koostööpartnerite ning erinevate spetsialistidega väljastpoolt organisatsiooni, et selgitada välja peamised tervisevajadused ja tegevussuunad ning sellest lähtudes planeerida ja/või ellu viia tervist edendavaid sekkumisi.