Skip to main content

Õppekava

Kui kaua ja kuidas toimub õppetöö?

Tervisedenduse eriala õpe kestab kolm aastat ning lõpetamisel saadakse rakenduskõrghariduse diplom, mis võimaldab õpinguid jätkata magistriõppes. Õppetöö toimub Tallinnas, üldjuhul kaks korda kuus, vastavalt õppeaastale kas esmaspäevast kolmapäevani või kolmapäevast reedeni. Lisaks tavapärasele õppetööle kõrgkoolis on suur osa õppekavast praktikal, mis on igal tudengil individuaalne ja toimub kokkulepitud ajal praktikabaasis. Õppima asudes on oluline meeles pidada, et loengutele, seminaridele ja praktikatele lisandub ka iseseisev töö, mille maht on nn tsükliõppes suurem kui tavapärases päevaõppes.

Tutvu 2019/2020 õppesessioonidega siin.

Milline on õppekava sisu ja maht?

Tervisedenduse õppekaval õppides saad laiapõhjalised teadmised tervisedenduse alustest, rahvatervise arengust ning globaalsest rahvastiku tervisest. Õpid planeerima ning ellu viima rahvastiku tervist mõjutavaid sekkumisi mõistes sealjuures teadus- ja uurimistöö olulisust ning arendades endas juhtimis- ja meeskonnatöö oskusi. Esimesel aastal omandatud baasteadmiste pinnalt muutub õppeprotsess aina praktilisemaks, lõppedes viimasel aastal pikaajalise organisatsiooni praktikaga, mis annab üliõpilasele võimaluse kolme aasta jooksul õpitut rakendada ning iseseisvalt tervisedendaja olla.

Tervisedenduse õppekavas arendatakse loovust ja ettevõtlikkust läbi erinevate õppeainete lõimimise ja kriitilise mõtlemise arendamise. Õpingute käigus saab üliõpilane ülevaate rahvatervise valdkonna probleemidest ja väljakutsetest nii kogukonna, kui ka globaalsel tasandil. Probleemide lahendamise ja analüüsimise käigus on võimalik seada ise probleemide fookus ning selle lahendamisel rakendada loovust ja kriitilist mõtlemist. Õppekava kui terviku eesmärk on arendada üliõpilaste seoste loomise oskust ja laiema pildi nägemist, ilma milleta ei ole tervisedenduse elluviimine rahvastiku tasandil tulemuslik.

Õppekava jaguneb seitsmeks mooduliks:

 • tervisedenduse alused 
 • rakenduslik tervisedendus
 • rahvastiku tervis globaalselt 
 • organismi elutegevuse alused
 • professionaalne areng 
 • uurimistöö metoodika 
 • valikained 

Õppekava koos moodulite ja õppeainete täpsema kirjeldusega leiad siit.  
Praktika mahu ja sisu kohta leiad rohkem informatsiooni siit.

Milline on õppeprotsess?

Üliõpilastele lähenetakse õppeprotsessis personaalselt ja toetatakse ka koolivälistes erialastes tegevustes. Erialastes õppeainetes kasutatakse peamiselt seminari formaati, mis pakub enam võimalust õppeprotsessi praktilisemaks muutmisel (sh simulatsioonide, rollimängude jms rakendamine), valmistades üliõpilasi aktiivselt ette nii praktikale suundumiseks, kui ka tööturule sisenemiseks. 

Tervisedenduse õppejõud on omandanud hariduse tervisedenduse ja/või rahvatervise alal ning omavad erialast töökogemust. Õppekaval õpetavad mitmed külalisõppejõud, kellest suur osa on tervisedenduse vilistlased ja praktikud. Õppetöö läbiviimisse on kaasatud õppejõud Tallinna Ülikoolist ja Tartu Ülikoolist. Praktikutena õpetavad Tervise Arengu Instituudi, Sotsiaalministeeriumi, Siseministeeriumi jm spetsialistid.

Millistele standarditele õppekava vastab?

Õppekava koostamisel on aluseks võetud Eesti tervisedendaja kutsestandard, tase 6. 

2014. aastal akrediteeriti tervisedenduse õppekava esmakordselt Rahvusvahelise Tervisedenduse ja Hariduse Assotsiatsiooni (International Union for Health Promotion and Education, IUHPE) poolt. 2020. aastal akrediteeriti ka uus tervisedenduse õppekava viieks aastaks. Rahvusvahelise akrediteeringu järgi vastab tervisedenduse õppekava Euroopa Tervisedenduse Kutsestandardile (Core Competencies and Professional Standards for Health Promotion, CompHP).

Kes suunab õppekava sisu ja arendamist?

Tervisedenduse õppekava nõukogu koosseisu kuuluvad tervisedenduse õppejõud, üliõpilaste esindajad ja praktiseerivad tervisedendajad ning teiste valdkondlike organisatsioonide esindajad. Õppekava nõukogu roll on suunav ja toetav, vajadusel teha ettepanekuid õppekava täiendamiseks, muutmiseks ning õppekeskkonna arendamiseks. 

Tervisedenduse õppekava nõukogu koosseis alates 23.05.2023
Silja Mets-Oja - Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Tervishariduse keskuse juhataja
Epp Reedik - Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, tervisedenduse õppekava juht
Jaana Sepp - Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppeosakonna juhataja
Heli Laarmann - Sotsiaalministeerium
Inga Villa - Tartu Ülikool
Triinu Purru - Tervise Arengu Instituut
Merle Truubon - Eesti Tervisedenduse Ühing
Liis Reiter - Tervise Arengu Instituut
Lauren Sirp - Saaremaa vallavalitsus
tervisedenduse üliõpilane

Õppekava versioonid

 

80997 Tervisedenduse õppekava alates 2023

80997 Tervisedenduse õppekava alates 2020
80997 Curriculum of Health Promotion from 2020

80997 Tervisedenduse õppekava alates 2018
80997 Curriculum of Health Promotion from 2018 
 

80997 Tervisedenduse õppekava alates 2017
80997 Curriculum of Health Promotion from 2017
 

80997 Tervisedenduse õppekava alates 2011
80997 Curriculum of Health Promotion from 2011

 

Lisaküsimuste tekkimisel õppekava osas palun pöörduda:

 • Contact image

  Epp Reedik

  • epp.reedik@ttk.ee
  • +372 671 1756
  • 234