Skip to main content

Nõustamine vastuvõtu ajal

Kõrgkool pakub nõustamist vastuvõtuperioodil kõikidele kõrgkooli sisseastujatele. Koostöös Eesti Töötukassaga toimub vastuvõtuperioodil ka karjäärinõustamine. Täpsem informatsioon allpool: 

Vastuvõtuga seotud küsimused

Vastuvõtuga seotud küsimuste korral:

Erivajadusega sisseastujate nõustamine

Erivajadusega sisseastujatele pakume nõustamist hindamaks kohandamisvajadusi nii vastuvõtu ajal kui ka õppimise ajaks. Nõustamiseks võta ühendust vastuvõtutöötajaga (kontaktid lehe jaluses). Sõltuvalt nõustamisvajadusest kaasatakse nõustamisprotsessi erinevaid osapooli. Nõustamine on konfidentsiaalne ja infot vahendatakse nõustamisprotsessis osalevate isikute vahel vajaduspõhiselt kandideerija nõusolekul. 

 

Karjäärinõustamine sisseastujale

Eesti Töötukassa pakub kõikidele soovijateke karjäärinõustamist. Võimalik on e-nõustamine. Info ja registreerimine toimub Eesti Töötukassa veebilehe kaudu.

Kandidaatidele, kes soovivad asuda õppima õe (EHIS kood 1467), farmatseudi (1477), hooldustöötaja (135737), tegevusjuhendaja (151998) erialale, saavad Töötukassa karjäärinõustajalt uurida lähemalt võimalusi ka Eesti Töötukassa tasemeõppe toetuse kohta: https://www.tootukassa.ee/content/tootuse-ennetamine/tasemeoppes-osalemise-toetus

 

  • Contact image

    Saskia Rass

    • saskia.rass@ttk.ee
    • +372 671 1734
    • 102