Skip to main content

Erivajadusega sisseastujale

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool toetab erivajadusega inimesi nii kõrgkooli sisseastumisel kui edasisel õppetööl.

Selleks püüame erivajadustega õppuritele luua kõrgkoolis õppimiseks sobiva sotsiaalse ja füüsilise keskkonna ning pakkuda vajalikku juhendamist, nõustamist ja tuge.

Lähtume seisukohast, et kõigil peab olema ligipääs võimetekohasele haridusele ning ligipääsupiirangu haridusele võib seada ainult vaimse võimekuse alusel (Eesti Üliõpilaskondade Liit).

Võtame arvesse ja arendame pidevalt kõrgkooli võimalusi erivajadustega õppurite toetamisel, sealhulgas arvestades konkreetse õppekava läbimise ja erialaoskuste omandamise võimalikkusega lähtuvalt iga vastava õppuri individuaalsetest erivajadustest.

Võtame ühendust, et vastata küsimustele ja/või kokku leppida kohtumises Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis. 

Ligipääsetavus Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppehoonetesse


Lisainformatsioon:

Lisainfo erivajadusega sisseastuja nõustamise kohta SIIN.

Täiendavate küsimuste korral palume pöörduda