COVID-19

                                                  

Tulenevalt COVID –19 nakatumiskordaja tõusust Eestis viib Tallinna Tervishoiu Kõrgkool oma hoonetes sisse järgmised täiendavad reeglid:

 • Õppetöö- ja töökorralduse põhimõtted kehtivad kuni 31.05.2021.
 • Majja sisenedes tuleb käed korralikult desinfitseerida ja kõrgkooli hoonetes viibides on kõigil kohustus kanda kogu aeg maski, v.a juhul, kui inimene viibib ruumis üksi. Praktikumides/labori jms ruumides on kohustus kanda maski kogu aeg.
 • Õppuritele ja töötajatele on kõrgkooli poolt mask tagatud praktikumi ja laboriruumides. 
 • Kasutada töös digivahendeid.
 • Hoida pidevalt ja alati mõistlikku distantsi! Kohustuslik on täita 2+2 reeglit, sh. koridorides tundide vahelisel perioodil. Pauside ajal on kohustus järgida maski kandmist ja üksteisega vajalikku 2+2 reeglit, sh vältida üheskoos söömist, teha seda eraldatult. 
 • Kõikidel töötajatel ja õppuritel on kohustus jääda eneseisolatsiooni, kui keegi on olnud COVID-19 positiivsega lähikontaktne. Eneseisolatsiooni pikkuse arvutamiseks kasutada Eesti Perearstide Seltsi SARS-COV2 isolatsioonikalkulaatorit: https://isolatsioonikalkulaator.netlify.app  

      Üliõpilaskodus

 • Üliõpilaskodus kehtivad samad reeglid - maski kandmine on kohustuslik, v.a juhul, kui inimene viibib ruumis üksi.
 • Üliõpilaskodus on keelatud korraldada koosviibimisi ning palume tungivalt külalisi mitte kutsuda.

      Vabatahtlikule 

Seoses Covid-19 viiruse ägenemisega ootavad mitmed erinevad asutused abikäsi. Praeguse seisuga vajavad abi Rapla hooldekeskus, Tallinna Vaimse Tervise Keskus, Terviseamet, Viljandi Haigla ja SA Narva Haigla. Loe täpsemalt viimasest alajaotusest "Vabatahtlikule".

 

Kui vajad temperatuuri mõõtmist, siis selleks on infrapunatermomeeter Tallinna õppehoones valvelauas, Kohtla-Järvel sekretär Ulvi Jõesaare juures ja Tallinnas üliõpilaskodus juhataja Monika Alasoo juures.

Täidame kõiki reegleid ühiselt, vaid nii saame püsida õppetööl kõrgkoolis kohapeal võimalikult kaua. Siinkohal soovitus ka käitumiseks väljaspool kõrgkooli - väldi kinniseid rahvarohkeid ruume. 

Infot antud lehel uuendatakse jooksvalt esimesel võimalusel. Juhime tähelepanu ja palume mõistvat suhtumist, et info mõne töökorraldusliku või õppetöökorralduse koha pealt võib muutuda lühikese etteteatamisega.

Õppetöökorralduse põhimõtted Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis
 • Liigu ruumide vahel nii palju kui vajalik ja nii vähe kui võimalik.rangelt soovituslik on hoida pidevalt mõistlikku distantsi.
 • Hoia pidevalt ja alati mõistlikku distantsi! Järgi 2+2 reeglit.
 • Haigustunnustega ei tohi kõrgkooli hoonetesse tulla, jää palun eneseisolatsiooni ja lase end testida.
 • Lisameetmed võetakse töösse jooksvalt vastavalt tekkinud vajadusele või saabunud informatsioonile ning liikmeskonda teavitatakse neist viivitamatul.

Õppetöökorraldus:

 • Õppekorralduse põhimõtted kehtivad vähemalt kuni 31.05.2021. 
 • Kogu teooriaõpe on distantsõppel. Kõrgkooli ruumides võib toimuda vaid praktiline õpe, praktiline eksam või praktiline arvestus. Kui epidemioloogiline olukord lubab, siis vaadatakse õppetöö- ja töökorraldusele kehtestatud piirangud üle maikuu 2021 viimasel nädalal.
 • Kõrgkooli õppehoonete uksed on suletud. Siseneda saad ligipääsukaardiga, millega registreeritakse õppuri kõrgkoolihoones viibimine päeva täpsusega. Kui Sa ei sisene majja enda kaardiga ust avades, on võimalik enda majas viibimine registreerida kahes distants-kaardilugeris (raamatukogu ukse kõrval seinal või garderoobi sisenemisel ukse kõrval seinal). Enda registreerimine on vajalik, et tuvastada nakkusohu ajal kõik hoones viibinud isikud ja neid informeerida võimalikust kontaktist. Registreerumisel kogutud andmeid ei kasutata mis tahes muudel juhtudel ja eesmärkidel ning ei avalikustata kolmandatele isikutele.
 • Majja sisenedes desinfitseeri käed korralikult ja pane ette mask! Ühekordseid maske vahetatakse selle määrdumisel või vähemalt iga 3 tunni järel. Kasutatud ühekordne mask tuleb visata prügikasti.
 • Kõrgkooli hoonetes viibides kanna maski kõikjal ning pidevalt, v.a. kui viibid ruumis üksi.
 • Iga 1,5 tunni järel tuulutame õpperuume, st kõigil tuleb ruumist lahkuda ning avada aknad. Kasutatud ühiskasutuses olevad õppevahendid desinfitseeritakse pärast iga kasutajat. Õpperuumides on pindade desinfitseerimisvahendid.
 • Kõrgkooli ruumides tohid viibida ainult eesmärgistatud tegevusteks, st praktiline õpe, eksamid ja arvestused, kohustuslikult väikestes (kuni 15 osalejaga) rühmades. Külalisi jt kõrvalisi isikuid kõrgkooli kutsuda ei tohi!
 • Õppejõu palvel pead oma kontakttunnis viibimise registreerima. Samuti registreerib õppejõud puudujad, seda juhuks, kui on vaja lähikontaktseid teada saada.
 • Raamatukogud suletakse ja teavikute laenutamisel minnakse üle kaug-laenutusele, täpsem informatsioon kuvatakse kõrgkooli kodulehel.

NB!

Selleks, et takistada viiruse levikut ja aidata Terviseametit lähikontaktsete teavitamisel, palub kõrgkool positiivsest testitulemusest teavitada töötajal oma otsest juhti ja õppuril oma õppekava juhti või saata teade info@ttk.ee.

Nii saame oma infosüsteemide kaudu kiiresti välja selgitada lähikontaktsed. Kõrgkool teavitab lähikontaktseid koheselt ja edastab andmed Terviseametile. Kõrgkoolipoolne kontaktisik Terviseametiga on  Ulvi Kõrgemaa.  

Meediaga suhtlemisel on kõrgkooli kõneisikuks rektoraadi liige või tema poolt määratud töötaja.

Palume kõikidel töötajatel ja õppuritel ka väljaspool õppimist ja töötamist käituda mõistlikult ning vältida pidusid, kogunemisi jms üritusi. Olge eeskujuks ka oma lähedastele! 

 

Töökorralduse põhimõtted Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis
 • kõikidel kõrgkooli hoonetes viibijatel tuleb liikuda ruumide vahel nii palju kui vajalik ja nii vähe kui võimalik;
 • rangelt soovituslik on hoida pidevalt mõistlikku distantsi;
 • haigustunnustega on rangelt keelatud kõrgkooli hoonetesse tulla. Samuti on kohustus kõikidel töötajatel ja õppuritel jääda eneseisolatsiooni või end testida vastavalt riigis kehtivale korrale;
 • lisameetmed võetakse töösse jooksvalt vastavalt tekkinud vajadusele või saabunud informatsioonile ning liikmeskonda teavitatakse neist viivitamatult;

Töökorraldus

 • Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis on ajavahemikul 1.04 - 31.05.2021 elistatud töövormiks kaugtöö;
 • kõrgkooli hoonete uksed jäävad külalistele rangelt suletuks, õppehoonetesse sisenetakse läbipääsukaardiga;
 • kõrgkooli hooned ja ruumid on avatud ning kõik töötajad võivad töötada hoonetes;
 • kõrgkoolivälised inimesed viibivad kõrgkooli ruumides vajalike tööde vms tegemiseks vaid rektoraadi liikme loal. Külaline on kohustatud majja sisenedes täitma tervisedeklaratsiooni, mis jääb hoiule külalise kutsuja kätte;
 • tungivalt on soovitav korraldada oma töö nii, et õppehoonetes viibimist eeldavad nõustamised jms on eelnevalt planeeritud ja registreeritud;
 • kohtumiste ja koosolekute korraldamisel kasutada vaid elektroonilisi suhtlusvahendeid;
 • kolleegide tööruumides käimist tuleb vältida ja teha seda ainult äärmisel vajadusel. Tööruumi sisenedes kanda maske, hoida distantsi ja jälgida, et kohtumine kestaks alla 15 minuti;
 • vahetul suhtlemisel hoida distantsi (2+2) ja kasutada maski;
 • infotehnoloogia spetsialistid haridustehnoloogiga on taganud 27. augustist kõikide õpperuumide tehnoloogilise valmisoleku õppetööks;
 • töötajate siseriiklikud lähetused on lubatud lähetuse planeerija vastutusel.

NB!

Selleks, et takistada viiruse levikut ja aidata Terviseametit lähikontaktsete teavitamisel, palub kõrgkool positiivsest testitulemusest teavitada töötajal oma otsest juhti ja õppuril oma õppekava juhti või saata teade info@ttk.ee.

Nii saame oma infosüsteemide kaudu kiiresti välja selgitada lähikontaktsed. Kõrgkool teavitab lähikontaktseid koheselt ja edastab andmed Terviseametile. Kõrgkoolipoolne kontaktisik Terviseametiga on  Ulvi Kõrgemaa.  

Meediaga suhtlemisel on kõrgkooli kõneisikuks rektoraadi liige või tema poolt määratud töötaja.

Palume kõikidel töötajatel ja õppuritel ka väljaspool õppimist ja töötamist käituda mõistlikult ning vältida pidusid, kogunemisi jms üritusi. Olge eeskujuks ka oma lähedastele! 

Olulised kontaktid:

Õppetöö sisu ja õppetöö läbiviimine (õppekavade juhid):
Farmatseut Merle Kiloman merle.kiloman@ttk.ee
Hambatehnik Heli Kuuse heli.kuuse@ttk.ee
Optometrist Vootele Tamme vootele.tamme@ttk.ee
Tegevusterapeut Hanna-Maria Põldma hannamaria.poldma@ttk.ee
Tervisedendus Nele Kunder nele.kunder@ttk.ee
Ämmaemand Katrin Klein katrin.klein@ttk.ee
Õde Jandra Ristikivi jandra.ristikivi@ttk.ee
Terviseteadus Kristi Rannus kristi.rannus@ttk.ee
Hooldustöötaja, erakorralise meditsiini tehnik, tegevusjuhendaja, lapsehoidja, hambaraviassistent, abivahendispetsialist, sterilisatsioonitehnik Piret Tamme piret.tamme@ttk.ee

Õppetöökorralduslikud küsimused (õppetöö spetsialistid):
Õde Särel Teede sarel.teede@ttk.ee
Terviseteadus, kutseõppe töökohapõhine õpe Kai Kell kai.kell@ttk.ee
Farmatseut, hambatehnik, optometrist, tegevusterapeut, tervisedendus, ämmaemand, kutseõppe koolipõhine õpe Sigrit Ustav sigrit.ustav@ttk.ee

E-õppega seotud küsimused (haridustehnoloog):
Heli Raun heli.raun@ttk.ee

Täienduskoolitusega seotud küsimused (Elukestva õppe keskuse juhataja):
Kõik koolituste ja täiendõppe küsimused Siret Piirsalu siret.piirsalu@ttk.ee
NB! täienduskoolitused (sh gümnasistide tervishoiusuuna õppetegevus, projektides ette nähtud täienduskoolitused, müügikoolitused, täiskasvanute riikliku koolitustellimuse koolitused) on edasi lükatud (k.a juba alanud kursused) eriolukorra lõpuni või kuni uue otsuse välja kuulutamiseni.

Raamatukogu: 
Raamatukogu Tallinnas raamatukogu@ttk.ee
Raamatukogu Kohtla-Järvel raamatukogu.kj@ttk.ee

Kommunikatsioon ja meediapäringud:
Ulvi Kõrgemaa ulvi.korgemaa@ttk.ee 

Raamatukogu:

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli raamatukoguga seotud info leiad raamatukogu kodulehelt.  

Raamatukogu on koondanud kokku ka valiku tasuta e-allikaid ja andmebaase, mis on abiks infootsingul e-õppe ajal.
Need on leitavad SIIT.

Näpunäiteid hea meeleolu ja vaimse tervise hoidmiseks
 1. Loo endale igapäevane kindel rutiin (tõuse samal ajal, tööta võimalikult tavapärases rütmis, söö ainult söögiaegadel, leia võimalus pausideks, lubades endale midagi meeldivat jne).

 2. Leia võimalus jalutamiseks või mõnel muul viisil füüsiliselt aktiivne olemiseks, see tõstab psühholoogilist heaolu.

 3. Kõnele mõnel päeval oma lähedase kolleegi või sõbraga ja räägi teistel teemadel, st mitte viirustest. Kõige keerulisem on praegu kolleegidel, kes töötavad ja peavad samal ajal kodukooli ja/või lasteaeda.

 4. Ole mõistev iseenda ja teiste suhtes, olukord on kõigile tavatu.

 5. Väldi liigset kontrollimist, see ei lahenda probleeme, vaid süvendab seda. Paku abi, küsi abi.

 6. Kui tunned end n-ö kaotsi minemas, loe www.peaasi.ee

 7. Kuidas vähem muretseda ja olla vähem ärev, loe artiklit SIIN

 8. Kui vajadusel soovid psühholoogidelt nõu (kirjutades või teiste digikanalite abil), siis kontaktid leiad SIIN. Teiste nõustamisvõimalustega on võimalik tutvuda SIIN.

Hiina keeles koosneb sõna 'kriis' (Weiji) kahest osast: oht ja võimalus.

Keskendume võimalusele, sest ükski kriis pole igavene.

Püsime terved!


Liikuma Kutsuv Kool- distantsõppe erileht, sest õppida ja puhata aktiivselt saab ka kodukoolis. Vähe sellest  aktiivsemad õppemeetodid, liikuvad pausid ja aktiivsed vahetunnid hoiavad tuju, tervist ja heaolu. TÜ Sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi liikumislabor

Hoia ennast füüsiliselt aktiivsena. Mitmeid võimalusi online-treeningutes osalemiseks pakuvad mh Reval Sport, ETV2 minisari Harjuta targalt. Võimalusel liigu värskes õhus, kuid ohutult 2+2 reeglit järgides!

Tee oma intensiivses õppimise või töötamise päevas puhkepause ja virguta oma keha võimlemisharjutustega. Tööinspektsioon

 

Vaimne tervis koroonakriisi ajal (sh pealetükkivate mõtete ohjamine, lihtsad lõdvestusharjutused ning soovitused ja nõuanded ärevuse leevendamiseks) koos vaimse tervise abikontaktidega. Soovitused koostas Eesti vaimse tervise ja heaolu koalitsiooni (VATEK) ekspertgrupp. Üleriigiline kriisitelefon: 1247 (24h)  

Vaimse tervise portaal soovitused kriisist tingitud segaduse ja muredega toimetulekuks. MTÜ Peaasjad

"Kuidas keerulisel ajal ennast ja oma pere hoida" - soovitused eriolukorraga toimetulekuks (sh vaimne tervis). Tervise Arengu Instituut 

 

Kõrgkooli psühholoogid pakuvad e-nõustamist nii õppuritele kui ka töötajatele. Kontaktid leiad SIIT

Muudest tasuta nõustamise võimalustest saad lähemalt infot SIIT

Õppetöö sisu ja õppetöökorralduslikes küsimustes aitavad kõrgkooli töötajad, kelle kontaktid toodud rubriigi "Olulised kontaktid" all.

 

Vabatahtlikule

 

Seoses Covid-19 viiruse ägenemisega võib tekkida hetk, kus on koheselt vajalik kaasata palju abikäsi. Kui oled huvitatud vabatahtlikuna panustamisest, siis infot saab jooksvalt siit. 

Kui soovid vabatahtlikuna tööle minna, täida eelnevalt avaldus SIIN!

 

(01.03.2020)  Confido Meditsiinikeskus - Mitmed teist juba töötavad Confido erinevates testimispunktides. Aitäh Teile selle eest. Vajame aga veelgi abikäsi juurde just meie kiirkliinikutesse (Nautica ja Lasnamäe Centrum). Ootame tiimiga liituma õenduse tudengeid ja oleme valmis võtma ka 1.kursuselt! Vajame Sinult valmisolekut viia läbi testimist ja andmete registreerimist. Väljaõpe toimub kohapeal, kaitse- ja töövahendid Confido poolt. Tööaeg graafikuga E-P vastavalt graafikule. Pakume töötasuks 8 eurot tunnis bruto. Tööga alustamine esimesel võimalusel. Kui tunned vähegi huvi, võta kindlasti ühendust, leiame sobiva töökoormuse! Oma soovist ja valmisolekust anna märku - Kaisa Pärna, personalispetsialist Tel 5104888, kaisa.parna@confido.ee 

 

(01.03.2020)  Medicum - Meie senine koostöö üliõpilastega on olnud väga hea. Aitäh! Nüüd otsime taas abikäsi juurde. Meie testimispunktid Tallinnas ootavad väga tööle testijaid.
Töö on hommikuses või õhtuses vahetuses, graafiku saab koostada paindlikult, tunnitasu on 10 eurot (bruto), kontaktisik on Olga Liiv, olga.liiv@medicum.ee, tel  5112557

 

 
 
(01.03.2020)  Eldred OÜ Seoses tegevuste laienemisega ootame oma meeskonda aktiivseid ja tublisid tervishoiu valdkonna tudengeid. Pakume neile erialast tööd ja tegevust: Covid-19 testimine; Kiirabi ja esmaabi julgestustel; Asisteerimine vaktsineerimistel; Ja mitmeid muid erialaseid tegevusi. See on hea võimalus erialast karjääri alustada või jätkata ning ühildada koolis saadud teadmisi praktikaga. Meie peamised tegevusvaldkonnad on koduõendus, koolitervishoid, kiirabiteenus ning osaleme Covid-19 testimiste ja vaktsineerimiste projektides. Võta ühendust: Veronika Zhukova tel: 5500508,  veronika.zhukova@eldred.ee . 
 

 

 • Terviseamet vajab kõnekeskusesse veel 5-6 (II-IV kursuse tudengit), covid+ inimestele helistama ja kaardistama lähikontaktseid. Oodatakse valmisolekut töötada minimaalselt 20h nädalas (soovitavalt rohkem), sh ka nädalavahetused. Terviseamet koolitab vabatahtlikud välja. Kontakt: personal@sm.ee

 

 • Viljandi Haigla palub appi õe eriala üliõpilasi. Praegusel on haiglas hüppeliselt kasvanud COVID-i analüüside maht ja seoses sellega oleks väga vaja abikäsi nii verevõtu kabinetti kui ka covidi analüüside võtmisel. Samuti on haigla huvitatud nii üliõpilastest kui ka vabatahtlikest, kes oleksid nõus vajadusel appi tulema, kui osakondadest saadetakse töötajad karantiini või jäädakse haiguslehele. Viljandi haigla saab pakkuda vajadusel ka majutust kohapeal.Töö ja elamisvõimalustega seotud lisainformatsiooni saab küsida koolitusjuhilt Signe Susilt: 510 9423, signe.susi@vmh.ee

 

 • SA Narva Haigla otsib oma meeskonda Seoses COVID-19 levikuga ja lisavoodikohtade loomisega - Ootame väga 3-4 kursusest  ( ca 10-12 tudengit) abiks., kes on valmis töötama COVID-19 patsientidega.
  Töötasu õdedel 12 eurot tunnis, abiõdedel eurot 8,8 tunnis. Väljaspoolt maakonda tulnud tudengitele võimaldatakse soovi korral majutus Sisekaitseakadeemia ühiselamus Narvas (Paul Kerese, 14) ning kompenseeritakse "sinna-tagasi" sõidukulud. Toitlustamine - ühiselamus on võimalus ise hommiku ja õhtusööki teha ja Narva haigla puhvetis lõunasööki osta - maksab u 2-3 eurot, (avatud tööpäeviti 11.30-14.00). Soovijatel ja lisaküsimuste korral palun võtta kiiresti ühendust Narva Haigla koordinaatoriga alates 09.12.2020, kes tegeleb vabatahtliku tööga.Veera Grigorjeva  

  tel. 55577996 

  veera.grigorjeva@narvahaigla.ee

 

 • Ida-Viru Keskhaigla otsib vabatahtlikke seoses COVID-19 levikuga ja lisavoodikohtade loomisega ootame oma meeskonda õdesid, abiõdesid, kes on valmis töötama COVID-19 patsientidega. Töötasu õdedel 12 eurot tunnis, abiõdedel eurot 8,8 tunnis ja hooldajatel 7,50 eurot tunnis. Soovijatel palun võtta kiiresti ühendust: Kontakt Alevtina Uustalu, Ida-Viru Keskhaigla õendusjuht Tel. 3311146; 5169896 alevtina.uustalu@ivkh.ee

 

 • Loksa hooldekodu - otsib appi hooldajat, kes töötaks päevases vahetuses 7.00-19.00 (ehk 12 tundi). Töötasu on 6 euri tunnis neto. Võimalik on teha ka 24 h vahetust. Kohapeal on toitlustamine tasuta. Logistika osas oleme abiks. Soovijatel palume asap kirjutada personal@sm.ee.

 

 • Narva piiripunkti - Confido otsib assistente ja meditsiinitöötajaid Narva piiripunkti. Kontakt ja lisainfo SIIN

 

 • Paunküla hooldekeskusesse otsitakse seoses eriolukorraga abiõde (2-3nda kursuse õe üliõpilasi). Töö on tasustatud. Kompenseeritakse ka sõidukulud (kui endal transport puudub, siis võimaldatakse). Periood: 2 nädalat. Alustamise aeg: kohe. Info: tnpkonsult.personal@gmail.com;  5598 7430 Veronika, 5590 2547 Oksana.

 

 • Iru Hooldekodu võtab hea meelega vastu Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli tudengite abi. Pakkuda oleks tööd kohe 9-le hooldustöötajale. Töösuhe saab vormistatud tähtajalise töölepinguga (kuu põhipalk 980 eurot). Juhendamine ja väljaõpe toimub kohapeal. Ühendust võtta Iru Hooldekodu personalijuhi Inga Kurismanniga tel 6062807/5280300 Inga.Kurismann@iruhk.ee .

 

 • Lääne- Tallinna Keskhaigla otsib vabatahtlikke õe eriala tudengeid (3-4 kursus) või ka 2 kursuse üliõpilasi COVID patsientidega tegelevatesse osakondadesse. COVID osakondade töötajatele on lõunasöök tasuta. Kontaktisik ilme.vassijev@keskhaigla.ee telefon 5304 9594

 

Vabatahtlikuna tööle asumisega seotud seotud lisaküsimuste puhul võtta ühendust kõrgkooli poolse vabatahtlike koordineerijaga: merilin.kuhi@ttk.ee
 

Ruumide puhastamine ja desinfitseerimine


Soovitame jooksvalt jälgida Terviseameti ja Vabariigi Valitsuse juhiseid ja soovitusi.