COVID-19

                                                  

Tulenevalt COVID –19 nakatumiskordaja tõusust Eestis viib Tallinna Tervishoiu Kõrgkool oma hoonetes sisse järgmised täiendavad reeglid:

 • Juhul, kui kõrgkooli õppehoonetes ei ole võimalik hoida vähemalt 2 meetrist vahemaad ja kontakt kestab üle 15 minuti on maski kandmine kohustuslik.
 • Majja sisenedes tuleb käed korralikult desinfitseerida ja kõrgkooli hoonetes viibides on kohustus kanda maski või katta nina ja suu, v.a juhul, kui inimene viibib ruumis üksi. Praktikumides/labori jms ruumides on kohustus kanda maski kogu aeg.
 • Õppuritele on kõrgkooli poolt mask tagatud praktikumi ja laboriruumides, muudel juhtudel kõrgkool maske ei taga ja õppuril tuleb mask endale ise kaasa võtta
 • Töötajatele tagab maski kõrgkool. Eelistada töös digivahendeid. Töötajate vahetud tööalased kohtumised eelnevalt kokku leppida.

      Üliõpilaskodus

 • Üliõpilaskodus kehtivad samad reeglid - kui ei ole võimalik hoida vähemalt 2 meetrist vahemaad ja kontakt kestab üle 15 minuti on maski kandmine kohustuslik. 
 • Üliõpilaskodus on keelatud korraldada koosviibimisi ning palume tungivalt külalisi mitte kutsuda.

      Vabatahtlikule 

Seoses Covid-19 viiruse ägenemisega ootavad mitmed erinevad asutused abikäsi. Praeguse seisuga vajavad abi Rapla hooldekeskus, Tallinna Vaimse Tervise Keskus, Terviseamet, Viljandi Haigla ja SA Narva Haigla. Loe täpsemalt viimasest alajaotusest "Vabatahtlikule".

 

Kui vajad temperatuuri mõõtmist, siis selleks on infrapunatermomeeter Tallinna õppehoones valvelauas, Kohtla-Järvel sekretär Ulvi Jõesaare juures ja Tallinnas üliõpilaskodus juhataja Monika Alasoo juures

Täidame kõiki reegleid ühiselt, vaid nii saame püsida õppetööl kõrgkoolis kohapeal võimalikult kaua. Siinkohal soovitus ka käitumiseks väljaspool kõrgkooli - väldi kinniseid rahvarohkeid ruume. 

Infot antud lehel uuendatakse jooksvalt esimesel võimalusel. Juhime tähelepanu ja palume mõistvat suhtumist, et info mõne töökorraldusliku või õppetöökorralduse koha pealt võib muutuda lühikese etteteatamisega.

Õppetöökorralduse põhimõtted Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis
 • Liigu ruumide vahel nii palju kui vajalik ja nii vähe kui võimalik.rangelt soovituslik on hoida pidevalt mõistlikku distantsi.
 • Hoia pidevalt ja alati mõistlikku distantsi! Järgi 2+2 reeglit.
 • Haigustunnustega ei tohi kõrgkooli hoonetesse tulla, jää palun eneseisolatsiooni ja lase end testida.
 • Lisameetmed võetakse töösse jooksvalt vastavalt tekkinud vajadusele või saabunud informatsioonile ning liikmeskonda teavitatakse neist viivitamatul.

Õppetöökorraldus:

 • Õppekorralduse põhimõtted kehtivad alates 30. novembrist 2020.
 • Kogu teooriaõpe on distantsõppel. Kõrgkooli hoonetes toimuvad vaid eesmärgistatud seminarid ja praktikumid, soovituslikult väikestes rühmades.
 • Kõrgkooli õppehoonete uksed on suletud. Siseneda saad ligipääsukaardiga, millega registreeritakse õppuri kõrgkoolihoones viibimine päeva täpsusega. Kui Sa ei sisene majja enda kaardiga ust avades, on võimalik enda majas viibimine registreerida kahes distants-kaardilugeris (raamatukogu ukse kõrval seinal või garderoobi sisenemisel ukse kõrval seinal). Enda registreerimine on vajalik, et tuvastada nakkusohu ajal kõik hoones viibinud isikud ja neid informeerida võimalikust kontaktist. Registreerumisel kogutud andmeid ei kasutata mis tahes muudel juhtudel ja eesmärkidel ning ei avalikustata kolmandatele isikutele.
 • Majja sisenedes desinfitseeri käed korralikult ja pane ette mask või kata nina ning suu!
 • Kõrgkooli hoonetes viibides kanna maski või katta nina ja suu kõikjal ning pidevalt, v.a. kui viibid ruumis üksi.
 • Iga 1,5 tunni järel tuulutame õpperuume, st kõigil tuleb ruumist lahkuda ning avada aknad. Õpperuumides on pindade desinfitseerimisvahendid.
 • Kõrgkooli ruumides tohid viibida ainult eesmärgistatud tegevusteks, st õppimiseks ja töötamiseks. Külalisi jt kõrvalisi isikuid kõrgkooli kutsuda ei tohi!
 • Õppejõu palvel pead oma kontakttunnis viibimise registreerima. Samuti registreerib õppejõud puudujad, seda juhuks, kui on vaja lähikontaktseid teada saada.

NB! Selleks, et takistada viiruse levikut ja aidata Terviseametit lähikontaktsete teavitamisel, teavita positiivsest testitulemusest oma õppekava juhti (kohtaktid www.ttk.ee ) või saada teade info@ttk.ee .

Palume ka väljaspool õppimist käituda mõistlikult ning vältida pidusid, kogunemisi jms üritusi. Olge eeskujuks oma lähedastele ja kogu ühiskonnale. Kes siis veel kui mitte meie!!!!

Vabariigi Valitsus kehtestas 14.–31. detsembrini täiendavad piirangud üldhariduskoolidele, kutseõppeasutustele ja kõrgkoolidele. Neist loe täpsemalt SIIT. 

 

Töökorralduse põhimõtted Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis
 • kõikidel kõrgkooli hoonetes viibijatel tuleb liikuda ruumide vahel nii palju kui vajalik ja nii vähe kui võimalik;
 • rangelt soovituslik on hoida pidevalt mõistlikku distantsi;
 • haigustunnustega on rangelt keelatud kõrgkooli hoonetesse tulla. Samuti on kohustus kõikidel töötajatel ja õppuritel jääda eneseisolatsiooni või end testida vastavalt riigis kehtivale korrale;
 • lisameetmed võetakse töösse jooksvalt vastavalt tekkinud vajadusele või saabunud informatsioonile ning liikmeskonda teavitatakse neist viivitamatult;

Töökorraldus

 • alates 30.11.2020 on eelistatud töövormiks kaugtöö;
 • kõrgkooli hoonete uksed jäävad külalistele suletuks, õppehoonetesse sisenetakse läbipääsukaardiga;
 • kõrgkooli hooned ja ruumid on avatud ning kõik töötajad võivad töötada hoonetes;
 • kõrgkoolivälised inimesed viibivad kõrgkooli ruumides vajalike tööde vms tegemiseks vaid rektoraadi liikme loal. Külaline on kohustatud majja sisenedes täitma tervisedeklaratsiooni, mis jääb hoiule külalise kutsuja kätte;
 • tungivalt on soovitav korraldada oma töö nii, et õppehoonetes viibimist eeldavad nõustamised jms on eelnevalt planeeritud ja registreeritud;
 • kohtumiste ja koosolekute korraldamisel eelistada elektroonilisi suhtlusvahendeid;
 • kolleegide tööruumides käimist tuleb vältida ja teha seda ainult äärmisel vajadusel. Tööruumi sisenedes kanda maske, hoida distantsi ja jälgida, et kohtumine kestaks alla 15 minuti;
 • koosolekul osalejate arvu minimeerida võimalikult väikeseks arvestades ruumi suurust. Koosoleku kestvus peab olema optimaalne;
 • koosolekuruumides on tagatud desinfitseerimisvahendid ning maskid. Iga tunni möödudes on soovitav teha paus ja ruum õhutada;
 • vahetul suhtlemisel hoida distantsi (2+2) ja kasutada maski;
 • infotehnoloogia spetsialistid haridustehnoloogiga on taganud 27. augustist kõikide õpperuumide tehnoloogilise valmisoleku õppetööks;
 • töötajate siseriiklikud lähetused on lubatud lähetuse planeerija vastutusel.

Vabariigi Valitsus kehtestas 14.–31. detsembrini täiendavad piirangud üldhariduskoolidele, kutseõppeasutustele ja kõrgkoolidele. Neist loe täpsemalt SIIT. 

Olulised kontaktid:

Õppetöö sisu ja õppetöö läbiviimine (õppekavade juhid):
Farmatseut Merle Kiloman merle.kiloman@ttk.ee
Hambatehnik Heli Kuuse heli.kuuse@ttk.ee
Optometrist Vootele Tamme vootele.tamme@ttk.ee
Tegevusterapeut Hanna-Maria Põldma hannamaria.poldma@ttk.ee
Tervisedendus Nele Kunder nele.kunder@ttk.ee
Ämmaemand Katrin Klein katrin.klein@ttk.ee
Õde Jandra Ristikivi jandra.ristikivi@ttk.ee
Terviseteadus Kristi Rannus kristi.rannus@ttk.ee
Hooldustöötaja, erakorralise meditsiini tehnik, tegevusjuhendaja, lapsehoidja, hambaraviassistent, abivahendispetsialist, sterilisatsioonitehnik Piret Tamme piret.tamme@ttk.ee

Õppetöökorralduslikud küsimused (õppetöö spetsialistid):
Õde Särel Teede sarel.teede@ttk.ee
Terviseteadus, kutseõppe töökohapõhine õpe Kai Kell kai.kell@ttk.ee
Farmatseut, hambatehnik, optometrist, tegevusterapeut, tervisedendus, ämmaemand, kutseõppe koolipõhine õpe Sigrit Ustav sigrit.ustav@ttk.ee

E-õppega seotud küsimused (haridustehnoloog):
Heli Raun heli.raun@ttk.ee

Täienduskoolitusega seotud küsimused (Elukestva õppe keskuse juhataja):
Kõik koolituste ja täiendõppe küsimused Siret Piirsalu siret.piirsalu@ttk.ee
NB! täienduskoolitused (sh gümnasistide tervishoiusuuna õppetegevus, projektides ette nähtud täienduskoolitused, müügikoolitused, täiskasvanute riikliku koolitustellimuse koolitused) on edasi lükatud (k.a juba alanud kursused) eriolukorra lõpuni või kuni uue otsuse välja kuulutamiseni.

Raamatukogu: 
Raamatukogu Tallinnas raamatukogu@ttk.ee
Raamatukogu Kohtla-Järvel raamatukogu.kj@ttk.ee

Kommunikatsioon ja meediapäringud:
Ulvi Kõrgemaa ulvi.korgemaa@ttk.ee 

Raamatukogu:

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli raamatukoguga seotud info leiad raamatukogu kodulehelt.  

Raamatukogu on koondanud kokku ka valiku tasuta e-allikaid ja andmebaase, mis on abiks infootsingul e-õppe ajal.
Need on leitavad SIIT.

Näpunäiteid hea meeleolu ja vaimse tervise hoidmiseks
 1. Loo endale igapäevane kindel rutiin (tõuse samal ajal, tööta võimalikult tavapärases rütmis, söö ainult söögiaegadel, leia võimalus pausideks, lubades endale midagi meeldivat jne).

 2. Leia võimalus jalutamiseks või mõnel muul viisil füüsiliselt aktiivne olemiseks, see tõstab psühholoogilist heaolu.

 3. Kõnele mõnel päeval oma lähedase kolleegi või sõbraga ja räägi teistel teemadel, st mitte viirustest. Kõige keerulisem on praegu kolleegidel, kes töötavad ja peavad samal ajal kodukooli ja/või lasteaeda.

 4. Ole mõistev iseenda ja teiste suhtes, olukord on kõigile tavatu.

 5. Väldi liigset kontrollimist, see ei lahenda probleeme, vaid süvendab seda. Paku abi, küsi abi.

 6. Kui tunned end n-ö kaotsi minemas, loe www.peaasi.ee

 7. Kuidas vähem muretseda ja olla vähem ärev, loe artiklit SIIN

 8. Kui vajadusel soovid psühholoogidelt nõu (kirjutades või teiste digikanalite abil), siis kontaktid leiad SIIN. Teiste nõustamisvõimalustega on võimalik tutvuda SIIN.

Hiina keeles koosneb sõna 'kriis' (Weiji) kahest osast: oht ja võimalus.

Keskendume võimalusele, sest ükski kriis pole igavene.

Püsime terved!


Liikuma Kutsuv Kool- distantsõppe erileht, sest õppida ja puhata aktiivselt saab ka kodukoolis. Vähe sellest  aktiivsemad õppemeetodid, liikuvad pausid ja aktiivsed vahetunnid hoiavad tuju, tervist ja heaolu. TÜ Sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi liikumislabor

Hoia ennast füüsiliselt aktiivsena. Mitmeid võimalusi online-treeningutes osalemiseks pakuvad mh Reval Sport, ETV2 minisari Harjuta targalt. Võimalusel liigu värskes õhus, kuid ohutult 2+2 reeglit järgides!

Tee oma intensiivses õppimise või töötamise päevas puhkepause ja virguta oma keha võimlemisharjutustega. Tööinspektsioon

 

Vaimne tervis koroonakriisi ajal (sh pealetükkivate mõtete ohjamine, lihtsad lõdvestusharjutused ning soovitused ja nõuanded ärevuse leevendamiseks) koos vaimse tervise abikontaktidega. Soovitused koostas Eesti vaimse tervise ja heaolu koalitsiooni (VATEK) ekspertgrupp. Üleriigiline kriisitelefon: 1247 (24h)  

Vaimse tervise portaal soovitused kriisist tingitud segaduse ja muredega toimetulekuks. MTÜ Peaasjad

"Kuidas keerulisel ajal ennast ja oma pere hoida" - soovitused eriolukorraga toimetulekuks (sh vaimne tervis). Tervise Arengu Instituut 

 

Kõrgkooli psühholoogid pakuvad e-nõustamist nii õppuritele kui ka töötajatele. Kontaktid leiad SIIT

Muudest tasuta nõustamise võimalustest saad lähemalt infot SIIT

Õppetöö sisu ja õppetöökorralduslikes küsimustes aitavad kõrgkooli töötajad, kelle kontaktid toodud rubriigi "Olulised kontaktid" all.

 

Vabatahtlikule

 

Seoses Covid-19 viiruse ägenemisega võib tekkida hetk, kus on koheselt vajalik kaasata palju abikäsi. Kui oled huvitatud vabatahtlikuna panustamisest, siis infot saab jooksvalt siit. 

Kui soovid vabatahtlikuna tööle minna, täida eelnevalt avaldus SIIN!

 

 

 • Terviseamet vajab kõnekeskusesse veel 5-6 (II-IV kursuse tudengit), covid+ inimestele helistama ja kaardistama lähikontaktseid. Oodatakse valmisolekut töötada minimaalselt 20h nädalas (soovitavalt rohkem), sh ka nädalavahetused. Terviseamet koolitab vabatahtlikud välja. Kontakt: personal@sm.ee

 

 • Viljandi Haigla palub appi õe eriala üliõpilasi. Praegusel on haiglas hüppeliselt kasvanud COVID-i analüüside maht ja seoses sellega oleks väga vaja abikäsi nii verevõtu kabinetti kui ka covidi analüüside võtmisel. Samuti on haigla huvitatud nii üliõpilastest kui ka vabatahtlikest, kes oleksid nõus vajadusel appi tulema, kui osakondadest saadetakse töötajad karantiini või jäädakse haiguslehele. Viljandi haigla saab pakkuda vajadusel ka majutust kohapeal.Töö ja elamisvõimalustega seotud lisainformatsiooni saab küsida koolitusjuhilt Signe Susilt: 510 9423, signe.susi@vmh.ee

 

 • SA Narva Haigla otsib oma meeskonda Seoses COVID-19 levikuga ja lisavoodikohtade loomisega - Ootame väga 3-4 kursusest  ( ca 10-12 tudengit) abiks., kes on valmis töötama COVID-19 patsientidega.
  Töötasu õdedel 12 eurot tunnis, abiõdedel eurot 8,8 tunnis. Väljaspoolt maakonda tulnud tudengitele võimaldatakse soovi korral majutus Sisekaitseakadeemia ühiselamus Narvas (Paul Kerese, 14) ning kompenseeritakse "sinna-tagasi" sõidukulud. Toitlustamine - ühiselamus on võimalus ise hommiku ja õhtusööki teha ja Narva haigla puhvetis lõunasööki osta - maksab u 2-3 eurot, (avatud tööpäeviti 11.30-14.00). Soovijatel ja lisaküsimuste korral palun võtta kiiresti ühendust Narva Haigla koordinaatoriga alates 09.12.2020, kes tegeleb vabatahtliku tööga.Veera Grigorjeva  

  tel. 55577996 

  veera.grigorjeva@narvahaigla.ee

 

 • Ida-Viru Keskhaigla otsib vabatahtlikke seoses COVID-19 levikuga ja lisavoodikohtade loomisega ootame oma meeskonda õdesid, abiõdesid, kes on valmis töötama COVID-19 patsientidega. Töötasu õdedel 12 eurot tunnis, abiõdedel eurot 8,8 tunnis ja hooldajatel 7,50 eurot tunnis. Soovijatel palun võtta kiiresti ühendust: Kontakt Alevtina Uustalu, Ida-Viru Keskhaigla õendusjuht Tel. 3311146; 5169896 alevtina.uustalu@ivkh.ee

 

 • Loksa hooldekodu - otsib appi hooldajat, kes töötaks päevases vahetuses 7.00-19.00 (ehk 12 tundi). Töötasu on 6 euri tunnis neto. Võimalik on teha ka 24 h vahetust. Kohapeal on toitlustamine tasuta. Logistika osas oleme abiks. Soovijatel palume asap kirjutada personal@sm.ee.

 

 • Narva piiripunkti - Confido otsib assistente ja meditsiinitöötajaid Narva piiripunkti. Kontakt ja lisainfo SIIN

 

 • Paunküla hooldekeskusesse otsitakse seoses eriolukorraga abiõde (2-3nda kursuse õe üliõpilasi). Töö on tasustatud. Kompenseeritakse ka sõidukulud (kui endal transport puudub, siis võimaldatakse). Periood: 2 nädalat. Alustamise aeg: kohe. Info: tnpkonsult.personal@gmail.com;  5598 7430 Veronika, 5590 2547 Oksana.

 

 • Iru Hooldekodu võtab hea meelega vastu Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli tudengite abi. Pakkuda oleks tööd kohe 9-le hooldustöötajale. Töösuhe saab vormistatud tähtajalise töölepinguga (kuu põhipalk 980 eurot). Juhendamine ja väljaõpe toimub kohapeal. Ühendust võtta Iru Hooldekodu personalijuhi Inga Kurismanniga tel 6062807/5280300 Inga.Kurismann@iruhk.ee .

 

 • Lääne- Tallinna Keskhaigla otsib vabatahtlikke õe eriala tudengeid (3-4 kursus) või ka 2 kursuse üliõpilasi COVID patsientidega tegelevatesse osakondadesse.
  COVID osakondade töötajatele on lõunasöök tasuta.
  Kontaktisik ilme.vassijev@keskhaigla.ee telefon 5304 9594

   

 

Vabatahtlikuna tööle asumisega seotud seotud lisaküsimuste puhul võtta ühendust kõrgkooli poolse vabatahtlike koordineerijaga: merilin.kuhi@ttk.ee
 


Soovitame jooksvalt jälgida Terviseameti ja Vabariigi Valitsuse juhiseid ja soovitusi.