Skip to main content

COVID-19

 

Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis kehtivad vastavalt 2. novembril 2022 allkirjastatud rektori korraldusele järgmised viirushaiguste ennetusmeetmed:

1. Võimalikult turvalise õpi- ja töökeskkonna tagamiseks ootame nii kõrgkooli õppuritelt kui ka töötajatelt gripi ja COVID-19 vastast vaktsineeritust.
2. Majja sisenedes tuleb käed korralikult desinfitseerida. Vajadusel/ soovi korral panna ette mask, mis on kättesaadavad hoonesse sisenemisel. Hoone(te)s viibimise ajal tuleb käsi pesta voolava vee ja seebiga, vajadusel kasutada lisaks käte desinfitseerimisvahendit. Väldi silmade, nina ja suu katsumist.
3. Kõrgkooli hoonete külalistelt on kutsujal õigus paluda teha antigeeni kiirtest.
4. Kõik kõrgkooli hoonetes viibijad võivad liikuda ruumide vahel nii palju kui vajalik ja nii vähe kui võimalik.
5. Tuleb hoida pidevalt ja alati mõistlikku distantsi.
6. Võimalusel tuleb õppe- ja tööruume iga 1,5 tunni järel tuulutada.
7. Kõrgkooli poolt korraldatavate ürituste puhul otsustatakse iga ürituse toimumise vorm ja rakendatavad ettevaatusabinõud eraldi, arvestades ürituse eesmärki, osalejate arvu ning kasutatava ruumi suurust ja võimalusi.
8. Kohtumiste ja koosolekute korraldamisel eelistada virtuaalseid kanaleid.
9. Viirushaigustele omaste haigustunnustega ning COVID-19 positiivse diagnoosiga on rangelt keelatud kõrgkooli hoonetesse tulla!
10. COVID-19 lähikontaktsed* viibivad eneseisolatsioonid 5 kalendripäeva.
11. Kõrgkooli ruumides tuleb järgida kõiki kõrgkoolis sätestatud viirushaiguste ennetusmeetmeid. Kõrgkooli partneri ruumides tuleb järgida seal kehtivaid nõudeid.
12. Kõrgkooli liige on kohustatud informeerima vahetut juhti ning personalijuht Piret Gildenit enda nakatumisest COVID-19 viirusesse või lähikontaktsusest, sh andma infot võimalikest lähikontaktsetest kolleegidest.
13. Ruumide koristamisel lähtutakse „Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ruumide koristamise korraldusest“.
14. Palume kõikidel töötajatel ja õppuritel ka väljaspool õppimist ja töötamist käituda mõistlikult ning vältida pidusid, kogunemisi jms üritusi. Olge eeskujuks ka oma lähedastele!

*LÄHIKONTAKTNE on isik, kes: 
1. elab samas majapidamises COVID-19 haigega; 
2. on viibinud nakatunuga ühes siseruumis (nt söögi-, nõupidamis-, riietusruum) vähemalt 15 min ja lähemal kui 2 m (arvestades ka seda, et hommikul 5min, pealelõunal 5min ja õhtul 5min annab kokku 15 minutit); 
3. on olnud otseses füüsilises kontaktis COVID-19 haigega (nt kätlemine); 
4. on olnud otseses kontaktis COVID-19 haige eritistega ilma kaitsevahendeid kasutamata;
5. on viibinud COVID-19 haigega ühes ruumis (nt söögi-, nõupidamis-, riietusruum), kus ei ole piisavat õhuvahetust ja/või ei kasutatud isikukaitsevahendeid ning esineb oht kokkupuuteks viirusega; 
6. tervishoiutöötaja või muu hooldustöötaja, kes on osutanud COVID-19 haigele otsest ravi või hooldust, ja kes ei ole kasutanud soovitatud isikukaitsevahendeid või ei ole neid vahendeid korrektselt kasutanud; 
7. laboritöötajad ja kiirabitöötajad, kes on töödelnud COVID-19 patsientide proove ja kes ei ole kasutanud soovitatud isikukaitsevahendeid või ei ole neid vahendeid korrektselt kasutanud.

Õppetöökorralduse põhimõtted Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis

 

Õppetöökorralduses kehtivad Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis ülalpool toodud viirushaiguste ennetusmeetmed (vastavalt 2. novembril 2022 allkirjastatud rektori korraldusele).
 

Töökorralduse põhimõtted Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis

 

Töökorralduses kehtivad Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis ülalpool toodud viirushaiguste ennetusmeetmed (vastavalt 2. novembril 2022 allkirjastatud rektori korraldusele).
 

 

 

 

Olulised kontaktid

Õppetöö sisu ja õppetöö läbiviimine (õppekavade juhid):
Farmatseut Merle Kiloman merle.kiloman@ttk.ee
Hambatehnik Heli Kuuse heli.kuuse@ttk.ee
Optometrist Vootele Tamme vootele.tamme@ttk.ee
Tegevusterapeut Hanna-Maria Põldma hannamaria.poldma@ttk.ee
Tervisedendus Epp Reedik epp.reedik@ttk.ee
Ämmaemand Katrin Klein katrin.klein@ttk.ee
Õde Jandra Ristikivi jandra.ristikivi@ttk.ee
Terviseteadus Kristi Rannus kristi.rannus@ttk.ee
Hooldustöötaja, erakorralise meditsiini tehnik, tegevusjuhendaja, lapsehoidja, hambaraviassistent, abivahendispetsialist, sterilisatsioonitehnik Piret Tamme piret.tamme@ttk.ee

Õppetöökorralduslikud küsimused (õppetöö spetsialistid):
Õde Särel Teede, sarel.teede@ttk.ee 
Terviseteadus, kutseõppe töökohapõhine õpe Annabel Lõuke annabel.louke@ttk.ee
Farmatseut, hambatehnik, optometrist, tegevusterapeut, tervisedendus, ämmaemand, kutseõppe koolipõhine õpe Jekaterina Motšjonova  jekaterina.motsjonova@ttk.ee

E-õppega seotud küsimused (haridustehnoloog):
Heli Raun heli.raun@ttk.ee

Täienduskoolitusega seotud küsimused (Elukestva õppe keskuse juhataja):
Kõik koolituste ja täiendõppe küsimused Siret Piirsalu siret.piirsalu@ttk.ee
NB! täienduskoolitused (sh gümnasistide tervishoiusuuna õppetegevus, projektides ette nähtud täienduskoolitused, müügikoolitused, täiskasvanute riikliku koolitustellimuse koolitused) on edasi lükatud (k.a juba alanud kursused) eriolukorra lõpuni või kuni uue otsuse välja kuulutamiseni.

Raamatukogu: 
Raamatukogu Tallinnas raamatukogu@ttk.ee
Raamatukogu Kohtla-Järvel raamatukogu.kj@ttk.ee

Kommunikatsioon ja meediapäringud:
Tanel Murre tanel.murre@ttk.ee 

Raamatukogu

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli raamatukoguga seotud täpse info leiad raamatukogu kodulehelt.  

Raamatukogu on koondanud kokku ka valiku tasuta e-allikaid ja andmebaase, mis on abiks infootsingul e-õppe ajal.
Need on leitavad SIIT.

Näpunäiteid hea meeleolu ja vaimse tervise hoidmiseks
  1. Loo endale igapäevane kindel rutiin (tõuse samal ajal, tööta võimalikult tavapärases rütmis, söö ainult söögiaegadel, leia võimalus pausideks, lubades endale midagi meeldivat jne).
  2. Leia võimalus jalutamiseks või mõnel muul viisil füüsiliselt aktiivne olemiseks, see tõstab psühholoogilist heaolu.
  3. Kõnele mõnel päeval oma lähedase kolleegi või sõbraga ja räägi teistel teemadel, st mitte viirustest. Kõige keerulisem on praegu kolleegidel, kes töötavad ja peavad samal ajal kodukooli ja/või lasteaeda.
  4. Ole mõistev iseenda ja teiste suhtes, olukord on kõigile tavatu.
  5. Väldi liigset kontrollimist, see ei lahenda probleeme, vaid süvendab seda. Paku abi, küsi abi.
  6. Kui tunned end n-ö kaotsi minemas, loe www.peaasi.ee
  7. Kuidas vähem muretseda ja olla vähem ärev, loe artiklit SIIN
  8. Kui vajadusel soovid psühholoogidelt nõu (kirjutades või teiste digikanalite abil), siis kontaktid leiad SIIN. Teiste nõustamisvõimalustega on võimalik tutvuda SIIN.

Hiina keeles koosneb sõna 'kriis' (Weiji) kahest osast: oht ja võimalus.

Keskendume võimalusele, sest ükski kriis pole igavene.

Püsime terved!


Liikuma Kutsuv Kool- distantsõppe erileht, sest õppida ja puhata aktiivselt saab ka kodukoolis. Vähe sellest  aktiivsemad õppemeetodid, liikuvad pausid ja aktiivsed vahetunnid hoiavad tuju, tervist ja heaolu. TÜ Sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi liikumislabor

Hoia ennast füüsiliselt aktiivsena. Mitmeid võimalusi online-treeningutes osalemiseks pakuvad mh Reval Sport, ETV2 minisari Harjuta targalt. Võimalusel liigu värskes õhus, kuid ohutult 2+2 reeglit järgides!

Tee oma intensiivses õppimise või töötamise päevas puhkepause ja virguta oma keha võimlemisharjutustega. Tööinspektsioon

 

Vaimne tervis koroonakriisi ajal (sh pealetükkivate mõtete ohjamine, lihtsad lõdvestusharjutused ning soovitused ja nõuanded ärevuse leevendamiseks) koos vaimse tervise abikontaktidega. Soovitused koostas Eesti vaimse tervise ja heaolu koalitsiooni (VATEK) ekspertgrupp. Üleriigiline kriisitelefon: 1247 (24h)  

Vaimse tervise portaal soovitused kriisist tingitud segaduse ja muredega toimetulekuks. MTÜ Peaasjad

"Kuidas keerulisel ajal ennast ja oma pere hoida" - soovitused eriolukorraga toimetulekuks (sh vaimne tervis). Tervise Arengu Instituut 

 

Kõrgkooli psühholoogid pakuvad e-nõustamist nii õppuritele kui ka töötajatele. Kontaktid leiad SIIT

Muudest tasuta nõustamise võimalustest saad lähemalt infot SIIT

Õppetöö sisu ja õppetöökorralduslikes küsimustes aitavad kõrgkooli töötajad, kelle kontaktid toodud rubriigi "Olulised kontaktid" all.

 

Vabatahtlikule

 

Seoses Covid-19 viiruse ägenemisega võib tekkida hetk, kus on koheselt vajalik kaasata palju abikäsi. Kui oled huvitatud vabatahtlikuna panustamisest, siis infot saab jooksvalt siit. 

Kui soovid vabatahtlikuna tööle minna, täida eelnevalt avaldus SIIN!

Abitaja - telefonipõhine nõustamis- ja suhtlemisteenus eakatele, üksikutele ja erivajadustega inimestele otsib vabatahtlikke. Viime kokku abivajajad ja vabatahtlikud abistajad, et pakkuda ennast üksi tundvatele inimestele võimalust suhelda ja olla seeläbi paremini ühiskonda kaasatud. Sinu ülesandeks on läbi telefonisuhtluse (regulaarsed sõbrakõned abivajajaga) leevendada eakate ning erivajadustega inimeste üksildust ning vajadusel aidata leida vastuseid ka elukorralduslikele küsimustele. Suheldes erivajadustega inimestega ning eakatega on sul võimalus teha head, arendada enda suhtlemisoskusi ning leida uusi tänulikke sõpru. Sobid hästi vabatahtlikuks, kui oled aus, kohusetundlik ja abivalmis. ​Pakume Sulle toredaid uusi sõprussuhteid; väljakutseid ja põnevust igapäevaellu; positiivseid emotsioone teiste abistamisest. Tagame, et teie omavahelised vestlused on tasuta ja konfidentsiaalsed, arvestame sinu vajadustega ning soovi korral jagame tuge protsessis.
Huvi korral täida registreerimisankeet Abitaja koduleheküljel ning võtame Sinuga peagi ühendust:
ttps://www.abitaja.ee/vabatahtlik. Lisainfo korral kirjuta info@abitaja.ee või helista telefonil 6500 650. 

 
Ruumide puhastamine ja desinfitseerimine

 

 


Soovitame jooksvalt jälgida Terviseameti ja Vabariigi Valitsuse juhiseid ja soovitusi.