Skip to main content

Õppetöö Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool on Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav rakenduskõrgkool. Kõrgkoolis on võimalik õppida magistri-, rakenduskõrgharidus- ja kutseõppe tasemel. Kõrgkoolil on õppehoone ja üliõpilaskodu Tallinnas, struktuuriüksus Kohtla-Järvel. Õppekorralduse erisus võrreldes paljude teiste kõrgkoolidega on see, et kõikide tervishoiualade õpe toimub täiskoormuse ja -mahuga õppena. Seega igal õppeaastal tuleb läbida 60 EAP / 60 EKAP (1 EAP/EKAP= 26h) mahus õpet ja sooritada kõik ettenähtud eksamid ja arvestused. Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis pakutakse üliõpilastele ja õpilastele ka vajaduspõhist täiendavat eesti keele õpet (eesti keelest erineva emakeelega õppuritele).

Magistriõpe

Terviseteadus

1,5 a

90 EAP

Rakenduskõrgharidusõpe

Ämmaemand

4,5 a

270 EAP

Farmatseut

3 a

180 EAP

Hambatehnik

3,5 a

210 EAP

Optometrist

3,5 a

210 EAP

Tegevusterapeut

4 a

240 EAP

Tervisedendus

3 a

180 EAP

Õde

3,5 a

210 EAP

 

   

Assistant Pharmacist 
(õppekeel inglise keel)

3 a 180 EAP 

Kutseõpe

Hooldustöötaja

2 a

120 EKAP

Erakorralise meditsiini tehnik

1 a

60 EKAP

Lapsehoidja

1 a 60 EKAP
Lapsehoidja 0,5 a 30 EKAP

Abivahendispetsialist

1 a 60 EKAP
Sterilisatsioonitehnik 1 a 60 EKAP
Tegevusjuhendaja 1 a 60 EKAP
Tervishoiusekretär 1 a 60 EKAP

 

Kõrgkooli õpikeskkond on kaasaegne. Kõikide õpperühmade kasutuses on piisaval hulgal erineva suuruse ja varustusega loengu ja seminariruume. Kõikidel erialadel on kaasaegsete õppevahenditega sisustatud praktikumiklassid ja laborid. Kõrgkoolis on arvutiklass, mida kasutakse arvutiõppe ja infootsingu tundide läbiviimisel. Internetiühendusega vabakasutusega arvutid on õppijate kasutada raamatukogus, kus raamatukogutöötajad juhendavad õppijaid infootsingul. Raamatukogu on ruumiliselt liigendatud, mis loob üliõpilastele võimalused iseseisvaks tööks ja õppimiseks. Kõrgkooli Tallinna ja Kohtla-Järve koolihoones levib tasuta Wi-Fi. Üliõpilaskodus on õppijate kasutada interneti püsiühendusega arvutiklass. Lisaks õppekavajärgsetele tundidele on praktilise õppe ruumid üliõpilastele praktiliste oskuste harjutamiseks avatud vastavalt õppejõudude korraldusele.

Infot õppekorralduse kohta leiate SIIT.

Kõrgkooli hea tava reeglitega on võimalik tutvuda SIIN