Skip to main content

Mindwellness - Improving learning capacities and mental health of elder people 12.2008-11.2010

 
 
MindWellness
IMPROVING LEARNING CAPACITIES AND MENTAL HEALTH OF ELDER PEOPLE
Leping nr 143087
LLP-1-2008-1-ES-GRUNDTVIG-GMP
1.12.2008 - 30.11.2010
 
Projekt "MindWellness - Improving learning capacities and mental health of elder people" on suunatud eakatele inimestele (nii pensionäridele kui töötavatele eakatele)  mõeldud innovatiivsete õppematerjalide väljatöötamisele, mis aitaks kaasa nende vaimse tervise säilitamisele.   
 
Projekti eesmärgiks on luua eakate inimeste ajutreeninguks mõeldud õppematerjal, mis aitaks säilitada nende vaimset tervist, ennetada dementsust ja säilitada iseseisva toimetuleku võimet. 
 
Projekti raames teostatakse erinevate maade eakate inimeste olukorra ja õppimisvõimaluste võrdlev analüüs,  kogutakse kokku osalevate organisatsioonide parimad ajutreeningu  kogemused (mälumängud, ülesanded, initsiatiivid), koostatakse e- õppe materjalid ning antakse välja eakate ajutreeningu käsiraamat.  
 
 
OSALEVAD ORGANISATSIOONID:
Union General de Trabajadores - Euskadi, Spain
XXI INVESLAN, S.L., Spain
Volkshilfe Steiermark Gemeinnuetzige BetriebsGesmbH, Austria
Institut für Projektbegleitung und Kompetenzentwicklung - pro-kompetenz - e.V., Germany
Århus social- og sundhedsskole, Denmark
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Estonia
TREBAG Vagyon- és Projektmenedze Kft, Hungary
University of Pécs, Hungary
S&T Società Cooperativa, Italy
PRO-MED Spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia, Poland
Point Europa Ltd., United Kingdom

Assotsieerunud partner:
ARIADNE, Switzerland

 
 
 
Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli projekti meeskond:
01.12.2008 - 30.11.2010        Tiina Juhansoo
                                               Anne Ehasalu
                                               Merike Kravets
26.01.2009 - 30.11.2010        Eda Müürsepp
                                               Ülle Kivisild
                                               Zelda Fain
 
 
Grundtvig programmi projekti "MindWellness - Improving learning capacities and mental health of elder people"
lõpptulemusena valmis õppematerjal  Ajutreeningu käsiraamat eakatele.
 
 
TEGEVUSED:

7.-11.02.2009. 
Grundtvig programmi projekti "MindWellness - Improving learning capacities and mental health of elder people" avakoosolek Bilbaos, Hispaanias.
 
12.02.2009. Grundtvig programmi projekti "MindWellness - Improving learning capacities and mental health of elder people" koosolek Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis. Osalejad: Tiina Juhansoo, Zelda Fain, Anne Ehasalu, Eda Müürsepp, Ülle Kivisild. 
 
23-24.04.2009. Poster MindWellness projekti kohta COHEHRE - Consortium of  Institutions Higher Education in Health and Rehabilitation - rahvusvahelisel konverentsil.
 
17-23.05.2009.   Poster MIDWELLNESS projekti kohta Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli Rahvusvahelisel nädalal "From Higher Educations to Community". Pilt 1, Pilt 2
 
9.-10.07.2009. Projekti  MINDWELLNESS koosolek Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis. Pilt 1, Pilt 2 
 
1.10.2009. Projekti MINDWELLNESS tutvustav posterettekanne Maailma eakate päeval Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis.  Pilt
 
1.02.2010. Projekti MINDWELLNESS koosolek Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis. Osalejad: Tiina Juhansoo, Eda Müürsepp, Ülle Kivisild, Zelda Fain.

5.-10.04.2010. Grundtvig programmi projekti "MINDWELLNESS - Improving Learning Capacities and Mental Health of Elderly People" seminar Grazis. 
Osalejad: Tiina Juhansoo, Mare Tupits, Mai Maser, Kalju Paju.  Pilt 1, pilt 2, pilt 3, pilt 4
13.04.2010. Programmi Grundtvig projekti MINDWELLNESS koosolek Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis. Osalejad: Tiina Juhansoo, Ülle Kivisild, Eda Müürsepp, Zelda Fain.

13.-16.10.2010. Grundtvig programmi projekti MINDWELLNESS töökoosolek Ungaris. Osaleja: Tiina Juhansoo. Pilt1 Pilt2 Pilt3