Skip to main content

City Learning Net

         Programmi LLP/GRUNDTVIG koostööprojektid täiskasvanute hariduse ja elukestva õppe alal
 

                                                                   CITY LEARNING NET projekt
                                                          Lepingu number 2004-1710/001-001/15

 

26-27.08.2005. aastal toimus Gironas, Hispaanias GRUNDTVIG 4 ettevalmistav töökoosolek. Töökosoleku initsiaatoriks oli Aarhusi Sotsiaal- ja Tervishoiu Kolledzi esindaja Jan Gejel. Töökoosolek oli jätkuks üle aasta väldanud informatsiooni vahetamisele, aruteludele ja ideede vahetusele interneti vahendusel.

 

Projekti eesmärgid:
• Keele ning kultuuri õppimine, kaasates sellesse terve eluviisi ja keskkonna säästlikkuse küsimused ja sihtrühmana näha elanikkonna nn. eriti ohustatud osa (eakad inimesed, psüühilste ja füüsiliste puuetega inimesed) õppimine.
• Töötada välja erinevaid mudeleid nn. mittetraditsionaalses keskkonnas õppimiseks.

City Learning Network koosolekul osalejad:

Jan Gejel, The Social and Health College, Aarhus, Taani;
Peder Kjox, The Cubion Network, Kopenhagen, Taani;
Tathana Vonta, Edaucational Reserach Institute – Developmental Research Centre for Pedagogical Initiatives Step by Step, Ljubljana, Sloveenia;
Regina Egger, Brandhofgasse Wolkshilfe Steiermark, Graz, Austria;
Joaquim de Toca, Espiral, Entitat de Serveis, Girona, Hispaania;
Sandra Garcia, Espiral, Entitat de Serveis, Girona, Hispaania;
Andreas Schimmer, Institut für berufllihe Aus- und Fortbildung gGmbh, R Rendsburg, Saksamaa;
Barbara Helmrich, Institut für berufllihe Aus- und Fortbildung gGmbh, R Rendsburg, Saksamaa;
Rita Kop, University of Wales Swansea, Deapartment of adult Continuing Education; Swansea, Inglismaa;
Pikria mekavbidze, Gori, Armeenia,
Giusippina Raso, Universita delle LiberEta del Fvg, Udine, Itaalia;
Alfonso Raso, Universita delle LiberEta del Fvg, Udine, Itaalia;
Anna Peltegova, Association for Delopmment and Reforms, Razlog, Bulgaria;
Tiina Juhansoo, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Eesti.

Oma osalussoovist olid kirjalikult teatanud ja saatnud oma ettepanekud:
Artemi Siafaka, hellenic Regional Development Center, Partas, Kreeka,
Veiko Naumov, Continous Education Centre, Varna, Bulgaaria;
Tanja Sakelsek, Research centre for Pedagogucal Initiatives, Varna, Bulgaaria;
Klitos Symenionides, CyprosAdult Education Association, Küpros;
Gabriel Dobrescu, Open-Distance Learning Center, Calarasi, Bulgaaria;
Andreas Bartels, Johannes Seniorendienste, Bonn, Saksamaa;
Bengt Nilsson, Malmo University, Malmö, Rootsi.