Skip to main content

Dora Pluss

Dora Pluss stipendiumitega seotud tegevused on tänaseks lõppenud!

Dora Pluss  üldiseks eesmärgiks oli muuta Eesti õppimise ja teadustöö tegemise kohana tuntumaks ja atraktiivsemaks ning kõrgkoolide poolt pakutav haridus rahvusvaheliselt konkurentsivõimelisemaks.

Dora Pluss tegevuse 1.1  "Kõrghariduse rahvusvahelistumine, mobiilsuse ja järelkasvu toetamine" raames toetatati õppe- ja teadustööga seotud lühiajalist õpirännet  välisriikidesse. 

Toetuse abil oli võimalik osaleda välismaal toimuval erialasel konverentsil, seminaril, kursusel või  muus erialases tegevuses (õppe- ja teadustööga seotud tegevused nagu raamatukogus töötamine, teadustööga seotud labori kasutamine, õppematerjali arendamine, töö juhendajaga, konsultatsioon, välitöödel osalemine vmt.). Lühiajaline õpiränne välisriigis võis kesta kuni 30 kalendripäeva.

Toetust sai taotleda isik, kes on õpirände toimumise hetkel Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis üks järgnevaist:

 • Magistriõppe üliõpilane;
 • Õppejõud või teadlane, kes ei ole vanem kui 35-aastane või kellel ei ole doktorikraadi kaitsmisest möödas rohkem kui 5 aastat. Vanemapuhkusel olnutel on võimalik piiranguid proportsionaalselt pikendada.

Toetuse taotlemine ning stipendiaatide valik toimus kõrgkoolis, toetust maksis stipendiaadile Haridus- ja Noorteamet. Dora Pluss õpirände stipendiume rahastasid Euroopa Regionaalarengu Fond ja Eesti riik. 

 • Contact image

  Grete Sõõru

  Rahvusvaheliste suhete juht

  • grete.sooru@ttk.ee
  • +372 5167577
  • 104