Dora Pluss

http://haridus.archimedes.ee/sites/default/files/Dokumendid/EL_Regionaalarengu_Fond_horisontaalne%20%281%29.jpg

Dora Pluss  üldiseks eesmärgiks on muuta Eesti õppimise ja teadustöö tegemise kohana tuntumaks ja atraktiivsemaks ning kõrgkoolide poolt pakutav haridus rahvusvaheliselt konkurentsivõimelisemaks.

Dora Pluss tegevuse T1.1  "Kõrghariduse rahvusvahelistumine, mobiilsuse ja järelkasvu toetamine" raames toetatakse õppe- ja teadustööga seotud lühiajalist õpirännet  välisriikidesse.

Toetuse abil on võimalik osaleda välismaal toimuval erialasel konverentsil, seminaril, kursusel või  muus erialases tegevuses (õppe- ja teadustööga seotud tegevused nagu raamatukogus töötamine, teadustööga seotud labori kasutamine, õppematerjali arendamine, töö juhendajaga, konsultatsioon, välitöödel osalemine vmt.). Lühiajaline õpiränne välisriigis kestab kuni 30 kalendripäeva.

Toetust saab taotleda isik, kes on õpirände toimumise hetkel üks järgnevaist:

 • Magistri- või doktoriõppe üliõpilane;
 • Õppejõud või teadlane, kes ei ole vanem kui 35-aastane või kellel ei ole doktorikraadi kaitsmisest möödas rohkem kui 5 aastat. Vanemapuhkusel olnutel on võimalik piiranguid proportsionaalselt pikendada.

Toetuse taotlemine ning stipendiaatide valik toimub kõrgkoolis, toetuse maksab stipendiaadile sihtasutus Archimedes. Tegevust finantseerib Euroopa Regionaalarengu Fond.

Dora Pluss tegevuse T1.1 juhend

Dora Pluss tegevuse T1.1 stipendiumite taotlemise kord Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis

Dora Pluss tegevuse T1.1 stipendiumi taotlemise vorm

Toetuse taotlemise tähtaeg 2018/19 õppeaastal on iga kuu 3. kuupäev. 

Tegevuste elluviija on Sihtasutuses Archimedes hariduse rahvusvahelistumise agentuur. DoRa Pluss info SA Archimedese kodulehel

Taotlus palun saata/tuua Eve Epnerile.

 • Eve Epner

  Eve Epner

  Rahvusvaheliste suhete projektijuht

  • eve.epner@ttk.ee
  • 671 1713
  • 102