Skip to main content

Tunniplaanis on muutusi võrreldes loodetuga

Algava 2012 / 2013 õppeaasta hambatehnikute tunniplaanis toimub erinevaid muutusi kõrgkooli õppehoone, sh õppelaboratooriumi remondist tulenevalt.

Seetõttu ei ole võimalik eriala praktilisi tunde läbi viia algselt planeeritult septembri alguses, õppetöö algus ei ole päris tavapärane, see hilineb praktilise õppe osas. Teooriaõpe algab septembri alguses.

Seega on võimalik, et peamiselt  praktilised tunnid ja õppepraktika nihkuvad ka talvisele planeeritud vaheajale.

Kevadel õppetöö jätkumise täpne järjestus ei ole täna veel  tunniplaanis paigas. Sügisene tunniplaan saab üldjoontes paika augusti lõpus tulenevalt remondi olukorrast, edasine sõltub laboratooriumi sisustamisest.

Seega MITTE PLANEERIDA erinevaid välisreise või muid õppetööst eemalviibimisi kuni 2013 aasta juulini.