Skip to main content

Kuidas minna Erasmus+ raames õppima või praktikale?

ENNE VÄLISMAALE MINEMIST

1. Enne kandideerimist võta ühendust Erasmus+ koordinaatoriga ning uuri, kas Sul on võimalik minna välismaale praktikale või õppima. Ei tohi olla õppevõlgnevusi ega viibida akadeemilised puhkusel. 

Kevadsemestriks välismaale kandideerimine toimub sügisel (üldjuhul perioodil september-oktoober), sügissemestriks välismaale kandideerimine kevadel (üldjuhul perioodil märts-aprill).

2. Vaata üle partnerkõrgkoolide nimekiri ja vali välja sobiv kool. Nimekiri sisaldab väliskõrgkoole, kellega Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolil on sõlmitud leping üliõpilaste ja õppejõudude vahetuseks. Need lepingud annavad võimaluse väliskõrgkooli õppima või praktikale kandideerida, kuid ei taga üliõpilasele õppe- või praktikakohta. Üliõpilase individuaalne õppe- või praktikaplaan koostatakse kõrgkoolidevaheliste läbirääkimiste teel. Üliõpilane peab arvestama sellega, et vastuvõtval kõrgkoolil ei pruugi olla võimalust konkreetset üliõpilast vastu võtta või talle sobivat praktikakohta leida.

Üldjuhul toimuvad läbirääkimised ühe kõrgkooliga. Juhul kui ühest kõrgkoolist on saadud eitav vastus, on võimalus alustada läbirääkimisi uue kõrgkooliga. Kui soovid asuda õppima kõrgkooli, mida pole käesolevas nimekirjas, siis pöördu palun rahvusvaheliste suhete juhi Grete Sõõru poole, kes püüab soovitud kõrgkooliga sõlmida institutsioonidevahelise lepingu.

NB! Praktikale võib minna ka otse ettevõttesse, st vastuvõttev institutsioon ei pea praktika puhul olema kõrgkool. Käesoleval juhul peab üliõpilane ise otsima praktikakoha ning arutama õppekava juhiga läbi, kas nimetatud praktikakoht on sobiv.

3. Tutvu valitud kõrgkooli vahetusüliõpilastele pakutavate õppeainete/moodulite või praktikavõimalustega kõrgkooli koduleheküljel ning seejärel aruta õppekava juhiga, kas soovitud õppeained/praktika on kooskõlas Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli nõuetega ning kas neid on võimalik arvestada kodukõrgkooli õpingute osana! Väga oluline on kohe alguses kõiges õppekava juhiga läbi rääkida, et vältida hilisemaid arusaamatusi!

4.  Esita taotlus õppima/praktikale minekuks. Kui Sul on mitu eelistust, siis märgi taotlusesse kõrgkoolid eelistuse järjekorras.

5. Vaata väliskõrgkooli kodulehelt, kas saatev organisatsioon ehk meie kõrgkool peab esitama kandideerimiseks Sinu nominatsiooni. Kui see on vajalik, võta ühendust Erasmus+ koordinaatoriga.

6. Kui õppekava juht on välisõpingud või praktika kooskõlastanud, tuleb vastuvõtva kõrgkooli kodulehelt vaadata, millal algab sinna kandideerimine. Väliskõrgkooli kodulehelt leiad kandideerimistähtaja (Application deadline) ning nõutud dokumentide nimekirja. Nimekiri võib kõrgkooliti erineda, kuid üldjuhul on tarvis esitada:

 • kandideerimistaotlus (Application Form või Online Application);
 • majutustaotlus (Housing Application Form). Kui Sa ei leia majutustaotluse ankeeti, siis otsi majutuse kohta informatsiooni vastuvõtva kõrgkooli koduleheküljelt või pöördu nõu ja abi saamiseks vastuvõtva kõrgkooli koordinaatori poole;
 • õppeleping (Learning Agreement for Studies) õppima mineku korral tuleb täita Online Learning Agreement veebikeskkonnasTäida õppeleping koostöös õppekava juhi ja Erasmus+ koordinaatoriga (ainult see osa, mis tuleb täita enne välismaale minekut).
  Kui õppur on lepingu allkirjastanud, edastatakse see automaatselt rahvusvaheliste suhete juhile, kes selle samuti allkirjastab. Seejärel saadetakse leping vastuvõtvasse kõrgkooli;
 • praktikaleping (Learning Agreement for Traineeship) praktikale mineku korral. Selle leiad vastuvõtva kõrgkooli kodulehelt või siit
 • NB! Oleme üles laadinud lepingu koos abistavate kommentaaridega, et sul oleks lihtsam vormi täita. Enne lepingu välja printimist ja saatmist tuleb kindlasti kommentaarid kustutada (parem klõps ja "kustuta kommentaar")! Koosta praktikaleping koostöös õppekava juhi ja Erasmus+ koordinaatoriga (ainult see osa, mis tuleb täita enne välismaale minekut). Praktikalepingu allkirjastab meie poolt rahvusvaheliste suhete juht;
 • väljavõte õpinguraamatust (Transcript of Records), mille saad taotleda Tahvli keskkonnast;
 • koopia passist või ID-kaardist (mõlemalt poolt);
 • koopia tervisetõendist. Hilisemate probleemide vältimiseks kontrolli kindlasti vastuvõtva kõrgkooli kodulehelt, milliseid kehtivaid vaktsineerimisi, testi tulemusi jne peab tõend sisaldama;
 • koopia Euroopa ravikindlustuskaardist;
 • kindlustus (vaata vastuvõtva kõrgkooli kodulehelt, kas ja milliste tingimustega kindlustus on nõutud). Nõutud kindlustuse tagamine on üliõpilase enda kohustus.

7. Kui õppe- või praktikaplaan on kokku lepitud ja vajalikud dokumendid allkirjastatud ning väliskõrgkooli saadetud ja vastuvõttev kõrgkool on saatnud kinnituskirja (Letter of Acceptance), siis esita Tahvli keskkonnas välisõpilaseks vormistamise avaldusNB! Avaldust ei pea tegema, kui lähed äsjalõpetanu praktikale. Avaldust täites pea meeles, et klikiksid ajavahemiku liigiks „kuupäev“ (mitte periood) ja märgi täpsed kuupäevad, mil oled õpirändel. Õppeainete alamjaos ära unusta märkida ka õppeaineid, mida läbid (praktika puhul konkreetne praktika). Lõpuks lisa kolmepoolselt allkirjastatud praktika- või õppeleping (Learning Agreement for Studies / Learning Agreement for Traineeship).

8. Kui Erasmus+ koordinaator on Tahvli avalduse kinnitanud, koostatakse stipendiumi- ja EV kaasrahastuse lepingud. Lähemalt loe siit!

9. Osta sõidupiletid ning teata vastuvõtva kõrgkooli koordinaatorile või tuutorile, millal täpselt saabud. Soovitav on jõuda kohale mõni päev enne õpingute algust. Tavaliselt toimub enne õppetöö algust sissejuhatav orientatsiooninädal välisüliõpilastele.  

10. Kontrolli, et sul oleks Eesti kontaktõppejõu kontakt, et saaksid õpingute kulgemise (näiteks muudatuste) kohta talle nendest teada anda.

VÄLISÕPINGUTE VÕI -PRAKTIKA KESTEL

Kui õppe- või praktikalepingus tuleb teha muudatusi, siis teavita sellest kohe kodukõrgkooli õppekava juhti ja Erasmus+ koordinaatorit!

ENNE VASTUVÕTVAST KÕRGKOOLIST VÕI PRAKTIKAKOHAST NAASMIST

Uuri vastuvõtvast kõrgkoolist, kas sooritatud õppetöö/ainepunktide/praktika tõend (Certificate/Transcript of Records) ja vajadusel tunnistus (Certificate of Arrival and Departure/Confirmation of Study Period) antakse sulle kaasa või saadetakse otse kodukõrgkooli. Perioodi ja tulemuste kinnitus võib olla välja toodud ka ühes dokumendis. Enne kodukõrgkooli naasmist kontrolli, et dokumentides kajastuv informatsioon oleks korrektne ja vastaks lepingule: üliõpilasvahetuse perioodi kuupäevad, sooritatud ainete/praktika nimetused, ainepunktid.

PÄRAST VASTUVÕTVAST KÕRGKOOLIST VÕI PRAKTIKAKOHAST NAASMIST

Väliskõrgkooli või -asutuse poolt väljastatud tunnistuse alusel välissoorituste ülekandmiseks täida Tahvlis VÕTA taotlus. Taotlusele tuleb lisada õppe- või praktikasooritust tõendav dokument. Komisjon vaatab sisestatud sooritused üle ja saadab ametlikule e-postile teavituse, kui välisõpingute sooritus on kinnitatud ja õppesooritustesse lisatud.  

NB! Üliõpilane vastutab selle eest, et kõik vajalikud dokumendid oleksid esitatud ja ning kõik sooritused enne semestri lõppu õppeinfosüsteemi kantud.

Pärast välislähetuse lõppemist peab iga üliõpilane esitama online tagasiside aruande EU-Survey vahendusel, milles ta annab hinnangu oma õpingutele/praktikale väliskõrgkoolis/-ettevõttes. Aruanne on oluline informatsiooniallikas nii kõrgkoolile kui ka tulevastele vahetusüliõpilastele ning seda ei tohi vaadelda kui formaalsust. Tagasiside täitmine on kohustuslik, kuna seda nõuavad Erasmus+ lepingu tingimused. 

Semestri lõpus täida ära kõrgkooli Erasmus+ välisõpingute ja praktika rahulolu küsimustik, mis tuleb teatisena e-posti teel.

Lisainfo:

 • Contact image

  Paula Pajo

  Erasmus+ koordinaator

  • paula.pajo@ttk.ee
  • 671 1713
  • 102