Erasmus+ õpirände kestus

Õpingute kestus 

Välisõpingud Erasmus+ programmi raames võivad kesta 3-12 kuud. Alates 2014/2015. õppeaastast on üliõpilasel võimalik programmis osaleda iga kõrgharidusastme raames mitme erineva kestusega perioodi jooksul, kokku kuni 12 kuud (lähtudes perioodi kestuse miinimumnõuetest):

  • Esimese kõrgharidusastme jooksul (bakalaureusetase või sellele vastav);
  • Teise kõrgharidusastme jooksul (magistritase või sellele vastav);
  • Kolmanda kõrgharidusastme jooksul (doktoritase või sellele vastav).

Näiteks: Kui üliõpilane on bakalaureuse õpingute II kursusel erasmuslasena õppinud 5 kuud, säilib tal võimalus veel seitsmeks kuuks suunduda õpingutele/praktikale kas III kursusel või äsjalõpetanute praktikale ühe aasta jooksul pärast lõpetamist.

NB! Elukestva Õppe programmis (Lifelong Learning Programme 2007 – 2013) osalenud üliõpilaste vahetusperioodi kestus arvestatakse Erasmus+ (2014-2012) programmi raames maha vastaval kõrgharidusastmel.

Näiteks: Kui üliõpilane on LLP/Erasmuse raames bakalaureuse õpingute raames käinud 4 kuud õppimas, siis Erasmus+ bakalaureuse õpingute perioodil on üliõpilasel säilinud võimalus vahetusõpingutele/-praktikale suunduda veel kaheksaks kuuks.

Praktika kestus

Praktika Erasmus+ raames võib kesta 2-12 kuud. Alates 2014/2015. õppeaastast on üliõpilasel võimalik programmis osaleda  iga kõrgharidusastme raames mitme erineva kestusega perioodi jooksul, kokku kuni 12 kuud (lähtudes perioodi kestuse miinimumnõuetest):

  • Esimese kõrgharidusastme jooksul (bakalaureusetase või sellele vastav);
  • Teise kõrgharidusastme jooksul (magistritase või sellele vastav);
  • Kolmanda kõrgharidusastme jooksul (doktoritase või sellele vastav).