Skip to main content

Erasmus+ õpirände kestus

Õpingute kestus 

Välisõpingud Erasmus+ programmi raames võivad kesta 2-12 kuud. Alates 2014/2015. õppeaastast on üliõpilasel võimalik programmis osaleda iga kõrgharidusastme raames mitme erineva kestusega perioodi jooksul, kokku kuni 12 kuud (lähtudes perioodi kestuse miinimumnõuetest):

  • esimese kõrgharidusastme jooksul (bakalaureusetase või sellele vastav);
  • teise kõrgharidusastme jooksul (magistritase või sellele vastav);
  • kolmanda kõrgharidusastme jooksul (doktoritase või sellele vastav).

Näiteks: kui üliõpilane on bakalaureuse õpingute II kursusel erasmuslasena õppinud 5 kuud, säilib tal võimalus veel seitsmeks kuuks suunduda õpingutele/praktikale kas III kursusel või äsjalõpetanute praktikale ühe aasta jooksul pärast lõpetamist.

Praktika kestus

Praktika Erasmus+ raames võib kesta 2-12 kuud. Alates 2014/2015. õppeaastast on üliõpilasel võimalik programmis osaleda  iga kõrgharidusastme raames mitme erineva kestusega perioodi jooksul, kokku kuni 12 kuud (lähtudes perioodi kestuse miinimumnõuetest):

  • esimese kõrgharidusastme jooksul (bakalaureusetase või sellele vastav);
  • teise kõrgharidusastme jooksul (magistritase või sellele vastav);
  • kolmanda kõrgharidusastme jooksul (doktoritase või sellele vastav).

 Varasem kogemus elukestva õppe programmi Erasmus raames ja/või programmi Erasmus Mundus stipendiumisaajana moodustab osa õppetsükli puhul arvestatavast 12 kuust.