Skip to main content

Äsjalõpetanute praktika

Alates 2014/2015. õppeaastast võimaldab Erasmus+ programm uue tegevusena ka äsjalõpetanute praktikat. Kõrgharidusastme viimase aasta üliõpilastel on võimalus esitada taotlus osalemaks äsjalõpetanute praktikal. Taotlus peab olema esitatud vastava kõrgharidusastme viimase õppeaasta jooksul ja enne lõpetamist. Praktika kestus peab jääma vahemikku 2-12 kuud ning vilistlane peab äsjalõpetanu praktikalt naasma hiljemalt 12 kuu jooksul pärast lõpetamist. Vastav praktikaperiood arvestatakse lõpetatud kõrgharidusastme hulka. Seega, tuleb silmas pidada, et kui näiteks bakalaureuse õpingute jooksul on üliõpilane erasmuslasena õppimas/praktikal käinud 3 kuud, siis vahetult pärast bakalaureuse kraadi omandamist on üliõpilasel säilinud võimalus Erasmus+ vahendusel äsjalõpetanuna praktikale suunduda veel 9 kuuks, kusjuures praktika peab olema läbitud hiljemalt 12 kuud pärast lõpetamist. 

Praktikaleping tuleb allkirjastada enne õpingute lõppu, sest vastasel juhul tuleb stipendiumi summalt tasuda tulumaks.

Lisainfo:

  • Contact image

    Paula Pajo

    • paula.pajo@ttk.ee
    • 6711713
    • 102