Skip to main content

Erasmus+ toetus

Vahetuses osalevatel üliõpilastel on õigus taotleda Erasmus+ toetust, mis aitab katta vahetusega seonduvaid lisakulutusi. Eraldi reisitoetust üliõpilaste õpirändeks ette ei ole nähtud.

Kogutoetus koosneb:

 • Erasmus+ programmi õpirände baassumma 606-674 eurot kuus (olenevalt sihtrgiigist) + elamistoetus summas 150 eurot kuus;
 • Eesti Vabariigi (EV) kaasfinantseering summas 135€;
 • Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rahvusvahelistumise stipendium summas 60 eurot kuus (NB! Äsjalõpetanu praktika puhul ei kehti!).

Õpirände toetuse summa sõltub sihtriigist ning vahetusperioodi pikkusest. Õpirände perioodi esimeseks päevaks on päev, kui osaleja peab esimest päeva olema kohal vastuvõtva organisatsiooni juures ja viimane päev on päev, mil osaleja peab viimast päeva olema vastuvõtva organisatsiooni juures. Toetus arvutatakse nende kuupäevade alusel. Euroopa riigid on elukalliduse järgi jaotatud kolme eri gruppi. Kuuks loetakse 30 päeva.

Hetkel on meil kasutusel 2023. a leping. Erasmus+ programmi kuustipendiumite suurused leiad siit, käskkirja leiad siit.

Stipendium makstakse üliõpilasele välja ühe korraga enne vahetusperioodi algust. Palun pöördu Erasmus+ koordinaatori poole! Tema koostab toetuslepingu ja EV kaasrahastuse lepingu paar nädalat enne vahetusperioodi algust. Juhul kui Sul on tarvis saada stipendium kätte varem (lennupiletite broneerimine vms), siis pöördu Erasmus+ koordinaatori poole ja stipendiumileping koostatakse varem! Mõnikord ei kata Erasmuse stipendium kõiki välismaal õppimisega seonduvaid kulusid ning omapoolne fintantseering võib olla vajalik. See oleneb paljuski sihtriigist ning isiklikust elustandardist. Välismaal viibimise ajal on üliõpilasel õigus saada riiklikke stipendiumeid, õppetoetusi ja -laene Eestis õppivate üliõpilastega võrdsetel alustel.

Kui osaleja lõpetab lepingu enne lepingu lõppemise tähtaega või kui osaleja ei suuda lepingus kokku lepitud tingimusi täita, maksab osaleja saadud toetuse tagasi.

LISATOETUSED VÄHEMATE VÕIMALUSTEGA TUDENGITELE

Vähemate võimalustega lisatoetust (250 eurot kuus) saab maksta välismaale õppima või praktikale suunduvatele üliõpilastele, kes:

 • saavad õpirände või sellele eelneval semestril vajaduspõhist õppetoetust/eritoetust;
 • on alaealise lapse/laste vanem;
 • on asenduskodu või eestkostja kodu taustaga;
 • on vähenenud töövõimega;
 • on tervisliku erivajadusega või kroonilise haigusega. 

Üliõpilane võib välismaal õppimise/praktika perioodiks taotleda lisatoetust ka riiklikest ning eraõiguslikest fondidest, ent ei või Erasmuse stipendaadina välismaal viibimise ajal kasutada ühtegi teist Euroopa Liidu ametlike struktuuride kaudu määratavat toetust.

Õpirände hinnangulise toetuse saad arvutada Erasmus+ programmi toetuse arvutamise kalkulaatori abil, mis on leitav siit

 • Contact image

  Paula Pajo

  • paula.pajo@ttk.ee
  • 6711713
  • 102