Skip to main content

Kindlustus õpirände ajaks

Osalejal on kohustuslik omada piisavat kindlustuskaitset õpirände ajal.

Õpingute ja praktika korral peab osalejal olema ravikindlustus. Tavaliselt tagab ravikindlustuse Euroopa Ravikindlustuskaart. Meditsiinilistel erijuhtudel tuleb kaaluda täiendava erakindlustuse sõlmimist.

Praktika korral peab osalejal olema vastutuskindlustus, mis katab kahjud, mida osaleja välisriigis võib põhjustada. Õpingute korral on vastutuskindlustuse sõlmimine valikuline. 

Praktika korral peab osalejal olema õnnetusjuhtumikindlustus, mis katab osalejaga töö/praktika käigus toimunud õnnetusjuhtumiga seotud kulud. Õpingute korral on õnnetusjuhtumikindlustus valikuline.

Lisainfo:

  • Contact image

    Paula Pajo

    • paula.pajo@ttk.ee
    • 6711713
    • 102