Skip to main content

Vajaduspõhine õppetoetus üliõpilastele (1.- 5. kursus)

Vajaduspõhine õppetoetus on riiklik õppetoetus, mis toetab majanduslikult ebasoodsas olukorras üliõpilaste ligipääsu kõrgharidusele, nende edukaid õpinguid ja õppekava nominaalkestusega läbimist.

Õppetoetuste saamise alused, tingimused ja kord on reguleeritud õppetoetuste ja õppelaenu seaduses. Alatest 1. augustist 2022 ei laiene vajaduspõhine õppetoetus ja vajaduspõhine eritoetus enam õppimiseks antud tähtajalise elamisloaga (väljastpoolt Euroopa Liitu õppima tulevatele) tudengitele.

Täpsemat informatsiooni ja taotlemise korra leiate siit (Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehekülg)