Skip to main content

Eksternide õpe

Ekstern on isik, kes on varasemalt õppinud samal või sarnasel õppekaval, milles Tallinna Tervishoiu Kõrgkool (edaspidi kõrgkool) tasemeõpet läbi viib (õppekorralduseeskiri, punkt 1.4.4).

Eksternina õppimine on tasuline:

 • rakenduskõrgharidusõppes 1 EAP     50 eurot.

Õppekulude hüvitamisel lähtutakse kõrgkoolis kehtivast korrast.

Eksterniks kinnitamine ja õppeainete deklareerimine

Isikul, kes soovib tasemeõppes eksternina õppida, tuleb esitada avaldus (wordkõrgkooli õppeosakonda (ruum 102) vähemalt kaks nädalat enne õppetöö algust.

Eksterniks kinnitamise avaldusele lisatakse varasemate õpingute läbimist tõendavate dokumentide koopiad, kui varasemad õpingud pole läbitud Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis. Avaldusele märgitakse ka õppeained, mida jooksval/eelseisval õppeaastal/semestril läbida soovitakse. Õppeainete sooritamine toimub vastavalt kõrgkoolis pakutavatele võimalustele, vt õppeaineid õppeinfosüsteemis Tahvel https://tahvel.edu.ee
 

Eksterniks kinnitamine kooskõlastatakse vastava keskuse/õppetooli/osakonna juhi poolt ja positiivse otsuse korral kinnitatakse isik käskkirjaga kõrgkooli eksterniks ning deklareeritakse soovitud õppeained õppeinfosüsteemis Tahvel. Tasumine toimub vastavalt esitatud arvele.

Ekstern võib ühes semestris deklareerida kuni 15 EAP.

 

Lisainformatsioon:

 • Contact image

  Jekaterina Motšjonova

  Õppetöö spetsialist

  • jekaterina.motsjonova@ttk.ee
  • 671 1705
  • 100
 • Contact image

  Särel Teede

  Õppetöö spetsialist

  • sarel.teede@ttk.ee
  • 6 71 1763
  • 101