Skip to main content

Lõpueksami ja lõputöö korraldamise juhend

 


Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli lõpu- ja magistrieksami ning lõputöö korraldamise juhend 2022

Tallinn Health Care College directive for organisation of final and master's exam, and on final thesis

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli kutseõppe kutse- või lõpueksami korraldamise juhend 2022

Üliõpilastööde koostamise ja vormistamise juhend

Lõputöö retsensiooni vorm

 

 

Informatsioon

04.09.2023 – 17.09.2023  Lõputöö ja lõpueksami deklareerimine (lõputöö andmed tuleb sisestada Tahvlisse)

10.12.2023 Õppevõlgnevuste likvideerimise tähtaeg (erandid tuleb kokku leppida õppetöö spetsialistiga)

12.12.2023 - 14.12.2023 Lõputööde kaitsmiseks esitamise tähtaeg (14.12 kuni kell 14:00)

08.01.2024 Lõputöö kaitsmise ja lõpueksamite ajakava avalikustamine kõrgkooli koduleheküljel

15.01.2024 – 19.01.2024 Lõputööde kaitsmine ja lõpueksamite toimumine

 01.02.2024 – 02.02.2024 Lõpuaktused