Skip to main content

Lõpueksami ja lõputöö korraldamise juhend

 


Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli lõpu- ja magistrieksami ning lõputöö korraldamise juhend 2022

Tallinn Health Care College directive for organisation of final and master's exam, and on final thesis

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli kutseõppe kutse- või lõpueksami korraldamise juhend 2022

Üliõpilastööde koostamise ja vormistamise juhend

Lõputöö retsensiooni vorm

 

Magistrieksamite lõplik ajakava 2022/2023 talv (Magister)

Lõpueksamite ja lõputööde kaitsmiste lõplik ajakava 2022/2023 talv (Ä)

Lõpueksamite ja lõputööde kaitsmiste lõplik ajakava 2022/2023 talv (HT, OP)

Lõputööde kaitsmiste lõplik ajakava 2022/2023 talv (Õ)

Kutseeksamite lõplik ajakava 2022/2023 talv (PRÕM)

Kutseeksamite lõplik ajakava 2022/2023 talv (EMT)

 

Informatsioon

30.01 – 12.02.2023  Lõputöö ja lõpueksami deklareerimine (lõputöö andmed tuleb sisestada Tahvlisse)

02.05.2023 Õppevõlgnevuste likvideerimise tähtaeg (erandid tuleb kokku leppida õppetöö spetsialistiga)

09.05 – 11.05.2023 Lõputööde kaitsmiseks esitamise tähtaeg (11.05 kuni kell 14:00)

22.05.2023 Lõputöö kaitsmise ja lõpueksamite ajakava avalikustamine kõrgkooli koduleheküljel

29.05 – 02.06.2023 Lõputööde kaitsmine ja lõpueksamite toimumine

13.06 – 16.06.2023 Lõpuaktused