Lõpueksami ja lõputöö korraldamise juhend

 


Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli lõpu- ja magistrieksami ning lõputöö korraldamise juhend 2022

Tallinn Health Care College directive for organisation of final and master's exam, and on final thesis

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli kutseõppe kutse- või lõpueksami korraldamise juhend 2022

Üliõpilastööde koostamise ja vormistamise juhend

Lõputöö retsensiooni vorm

 


 

Informatsioon

29.08 – 11.09.2022  Lõputöö ja lõpueksami deklareerimine (lõputöö andmed tuleb sisestada Tahvlisse)

05.12.2022 Õppevõlgnevuste likvideerimise tähtaeg (erandid tuleb kokku leppida õppetöö spetsialistiga)

13.12 – 15.12.2022 Lõputööde kaitsmiseks esitamise tähtaeg (15.12 kuni kell 14:00)

02.01.2023 Lõputöö kaitsmiste ja lõpueksamite ajakava avalikustamine kõrgkooli koduleheküljel

09.01 – 13.01.2023 Lõputööde kaitsmine ja lõpueksamite toimumine

24.01 – 27.01.2023 Lõpuaktused