Lõpueksami ja lõputöö korraldamise juhend

Lõpueksamite ja lõputöö kaitsmiste ajakava (kevadsemester 2018/2019) Õ, TÕ, IO

Lõpueksamite ja lõputöö kaitsmiste ajakava (kevadsemester 2018/2019) kutseõpe, TT, TE, F

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli lõputöö ja lõpu-/kutseeksami korraldamise juhend 2018

Üliõpilastööde koostamise ja vormistamise juhend

Lõputöö retsensiooni vorm


Informatsioon

04.02 – 17.02   Lõputöö ja lõpueksami deklareerimine ja andmete sisestamine ÕISis

27.05                 Lõputöö kaitsmisele ja lõpueksamile lubatute käskkirja avalikustamine

29.05 – 31.05   Lõputööde kaitsmiseks esitamise tähtaeg

10.06 – 13.06   Lõputööde kaitsmise ja lõpueksamite toimumise nädal

20.06 /  21.06   LÕPUAKTUS Kohtla-Järve / Tallinn