Skip to main content

Lõpueksami ja lõputöö korraldamise juhend

 


Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli lõpu- ja magistrieksami ning lõputöö korraldamise juhend 2022

Tallinn Health Care College directive for organisation of final and master's exam, and on final thesis

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli kutseõppe kutse- või lõpueksami korraldamise juhend 2022

Üliõpilastööde koostamise ja vormistamise juhend

Lõputöö retsensiooni vorm

 

Lõputööde kaitsmiste ajakava (Õ)

Lõpueksamite ja lõputööde kaitsmiste ajakava (F, TE, TT, HT)

Schedule of final theses defenses (AP)

Kutse esialgne ajakava

Informatsioon

05.02.2024 – 18.02.2024  Lõputöö ja lõpueksami deklareerimine (lõputöö andmed tuleb sisestada õppeinfosüsteemi Tahvel)

09.05.2024 Õppevõlgnevuste likvideerimise tähtaeg (erandid tuleb kokku leppida õppetöö spetsialistiga)

13.05.2024 - 15.05.2024 Lõputööde kaitsmiseks esitamise tähtaeg (15.05 kuni kell 14:00)

27.05.2024 Lõputöö kaitsmise ja lõpueksamite ajakava avalikustamine kõrgkooli koduleheküljel

03.06.2024 – 07.06.2024 Lõputööde kaitsmine ja lõpueksamite toimumine

20.06.2024 - 21.06.2024 Lõpuaktused