Skip to main content

Teenustasud

Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise taotluste menetlustasud Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis alates 01.01.2014. a on alljärgnevad:

1. VÕTA arvestamine õppekava täitmiseks mahus kuni 15 EAP 15 eurot.
    VÕTA arvestamine õppekava täitmiseks mahus üle 15 EAP 25 eurot.

2. Vastavad VÕTA teenustasud kehtivad kõrgkooli üliõpilastele, õpilastele ja eksternidele. Samuti VÕTA rakendamisel sisseastumisel.

3. Vabakuulajatel ja täiendusõppuritel VÕTAt rakendada võimalik ei ole.

4. VÕTA komisjonidel on õigus erandkorras vabastada taotleja VÕTA menetlustasust.

Menetlustasud on kinnitatud rektori käskkirjaga (19. detsember 2013. a / nr 1-4/39).

Välisõpingute (kus Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppur sooritab välismaal vahetusõpingute raames aineid või praktikat) arvestamisel VÕTA teenustasu ei rakendata.