Skip to main content

Eneseanalüüs

Töökogemusest ja iseseisvalt õpitu tõendamiseks tuleb alati esitada põhjalik eneseanalüüs. Eneseanalüüs aitab varasemalt õpitut mõista ning muudab õpitu hindaja jaoks nähtavaks.

Enne eneseanalüüsi koostamist tutvu õppeaine/praktika õpiväljunditega õppeinfosüsteemis Tahvel. Õpiväljund näitab, mida aine läbinu peab teadma ja oskama.

Eneseanalüüsi peamine ülesanne on näidata, et olete õpiväljundid omandanud. 

ÕV1 - kirjeldus õppekava alusel ja seejärel taotleja analüüs

ÕV2 - kirjeldus õppekava alusel ja seejärel taotleja analüüs

jne

Toetavad küsimused analüüsi koostamiseks:

 • Milliseid uusi teadmisi ja oskusi õppisid antud kogemusest?
 • Milline on sinu kogemuse seos taotletava aine õpiväljunditega? Millised konkreetsed tegevused õpiväljundite saavutamist kõige paremini illustreerivad?
 • Kes on selle kogemuse/õpituga veel seotud? Kes on sind õpetanud, toetanud?
 • Mis läks hästi? Miks?
 • Mis ebaõnnestus? Mida teeksid järgmisel korral teisiti?
 • Millised erialased oskused on tänu antud kogemusele väga hästi välja arenenud?

Lisainfo:

 • Contact image

  Pille Aguraiuja

  Õppetöö spetsialist

  • pille.aguraiuja@ttk.ee
  • 671 1703
  • 102